Reklama

Dostępne rodzaje reklam oferowane przez KM-Płock Sp. z o.o.:

[Cennik Usług Reklamowych KM-Płock Sp. z o.o.] – kliknij, żeby zobaczyć

Kontakt w sprawie reklam:

Wszelkie sprawy związane z udostępnianiem powierzchni reklamowych prowadzi Dział Marketingu Usług Komercyjnych KM-Płock Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 17 w Płocku.

Adres do korespondencji:

Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 17

09-400 Płock

tel.: 24 367-51-72

e-mail: marketing@kmplock.eu

Zapraszamy do korzystania z naszych usług reklamowych!