Deklaracja dostępności - Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Dokumenty Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy formularzy nie posiadające opisów alternatywnych
 • niepełne opisy alternatywne elementów grafiki szablonu strony,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie – publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • treści wskazane w ramach Trasownik (rozklady.kmplock.eu), Google Maps oraz YouTube.

Wyłączenia

 • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono: 2023-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi Biur Obsługi Klienta Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.:

Komunikacja Miejska – Płock sp. z o.o.

 • Dojazd
  Do Komunikacji Miejskiej – Płock można dojechać autem lub autobusem: przystanek Przemysłowa na ul. Narodowych Sił Zbrojnych – dojazd liniami 3, 18, 22, 31; przystanek Kostrogaj, zajezdnia 04 na ul. Przemysłowej – dojazd liniami 7, 20, 24, 60, 62; przystanek Kostrogaj zajezdnia 03 – dojazd linią 37. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku.
 • Otoczenie i wejście do budynku
  Punkt zlokalizowany jest na parterze od strony ul. Przemysłowej 17 (Budynek A). Przed budynkiem zlokalizowany jest parking miejski oraz przystanek autobusowy Kostrogaj. Wejście do punktu po schodach, drzwi otwierane do zewnątrz. Stanowiska znajdują się po lewej stronie od wejścia.
 • Toalety
  Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  Brak. Dedykowany punkt do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową znajduję się w Biurze Obsługi Klienta al. Jachowicza 42.
 • Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
  Po wcześniejszym zgłoszeniu, Punkt jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.
 • Zwiedzanie z psem przewodnikiem
  Dozwolone.
 • Udogodnienia dla osób starszych
  W punkcie znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi.
 • Gastronomia
  W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Biuro Obsługi Klienta Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.

adres: al. Jachowicza 42, Płock
telefon: 800 880 010 lub 24 367 45 57

Dojazd
Do Biura Obsługi Klienta Komunikacji Miejskiej – Płock można dojechać autem lub autobusem: przystanek Jachowicza (teatr) w Al. Jachowicza – dojazd liniami 3, 14, 25, 35, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 120, 130, 140; przystanek Jachowicza (Bielska) na ul. Bielskiej – dojazd liniami 2, 7, 18, 19, 20, 22, 26. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku. Parking dla aut w odległości 50 metrów od punktu.

Otoczenie i wejście do punktu
Punkt zlokalizowany jest w budynku przy al. Jachowicza 42 w zachodniej części budynku. Wejście do punktu bez progu, wejście bezstopniowe, drzwi otwierane do wewnątrz, stanowiska znajdują się na wprost wejścia.

Toalety
Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Wejście bezstopniowe, możliwa obsługa przy stoliku z miejscami siedzącymi.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Po wcześniejszym zgłoszeniu, Punkt jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Wejście z psem przewodnikiem
Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W punkcie znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi.

Gastronomia
W punkcie nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

adres: ul. Kolegialna 3, Płock
kontakt: spp@kmplock.eu
telefon: 24 367-45-45

 • Dojazd
  Do Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania można dojechać zarówno komunikacją miejską, autem, jak i rowerem. W odległości ok. 250 m od Biura zlokalizowany jest przystanek „Kwiatka” – dojazd liniami 2, 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 33, 140. Osoba podróżująca autem ul. Kolegialną ma do dyspozycji parking zlokalizowany bezpośrednio przy Biurze. Parking jest w Strefie Płatnego Parkowania.
 • Otoczenie i wejście do budynku
  Punkt zlokalizowany jest na parterze w kamienicy przy ul. Kolegialnej 3 przy bramie w kierunku wschodnim od ulicy Tumskiej. Wejście bezpośrednio z chodnika z dwoma stopniami zewnętrznymi oraz dwa stopnie wewnątrz, drzwi otwierane do wewnątrz, stanowiska znajdują się na wprost wejścia.
 • Toalety
  Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  Obsługa osób z niepełnosprawnościami możliwa od zaplecza, należy przejść przez bramę, pracownicy służą pomocą. Dodatkowo można kontaktować się bezpośrednio pod numerem tel. (24) 367-45-45.
 • Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
  Po wcześniejszym zgłoszeniu, Biuro jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego . Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.
 • Zwiedzanie z psem przewodnikiem
  Dozwolone.
 • Udogodnienia dla osób starszych
  Wyznaczone miejsce siedzące do obsługi
 • Gastronomia
  W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Stacja Kontroli Pojazdów ul. Przemysłowa 17

adres: ul. Przemysłowa 17
kontakt: sekretariat@kmplock.eu
telefon: 800 880 010 lub 24 367 45 57

 • Dojazd
  Do Stacji Kontroli Pojazdów można dojechać autem lub autobusem: przystanek Przemysłowa na ul. Narodowych Sił Zbrojnych – dojazd liniami 3, 18, 22, 31; przystanek Kostrogaj, zajezdnia 04 na ul. Przemysłowej – dojazd liniami 7, 20, 24, 60, 62; przystanek Kostrogaj zajezdnia 03 – dojazd linią 37. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku.
 • Otoczenie i wejście do punktu
  Punkt zlokalizowany jest na placu zajezdni ul. Przemysłowa 17, Hala nr 2.
 • Wejście do punktu
  drzwi otwierane do zewnątrz. Na wprost wejścia znajduje się stanowisko obsługi klienta.
 • Toaleta
  Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  Nie dotyczy, obiekt bez schodów, dostępne 2 miejsca postojowe.
 • Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
  Po wcześniejszym zgłoszeniu, Biuro jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego.
 • Wejście z psem przewodnikiem
  Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone.
 • Udogodnienia dla osób starszych
  W punkcie brak udogodnień dla osób starszych.
 • Gastronomia
  W punkcie nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

Stacja Paliw Samoobsługowa ul. Przemysłowa 17

 • Dojazd
  Do punktu można dojechać autem lub autobusem: przystanek Przemysłowa na ul. Narodowych Sił Zbrojnych – dojazd liniami 3, 18, 22, 31; przystanek Kostrogaj, zajezdnia 04 na ul. Przemysłowej – dojazd liniami 7, 20, 24, 60, 62; przystanek Kostrogaj zajezdnia 03 – dojazd linią 37. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku.
 • Otoczenie i wejście do punktu
  Punkt zlokalizowany jest na placu zajezdni ul. Przemysłowa 17, tankomat stoi na podwyższeniu (wysepka).
 • Wejście do punktu
  Nie dotyczy.
 • Toaleta
  Toaleta wydzielona dla klientów. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości 50 m w Hali nr 1.
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  W godzinach 7:00-15:00 możliwa pomoc pracownika
 • Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
  Po wcześniejszym zgłoszeniu, Biuro jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego.
 • Wejście z psem przewodnikiem
  Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone.
 • Udogodnienia dla osób starszych
  W punkcie brak udogodnień dla osób starszych.
 • Gastronomia
  W punkcie nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.