Kierowca autobusu

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. ogłasza nabór

 

na stanowisko:

KIEROWCA AUTOBUSU

w ramach umowy o pracę

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania prawa jazdy kategorii D
 • posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej
 • znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym
 • potwierdzenia niekaralności
 • dobrego stanu zdrowia
 • wysokiej kultury osobistej
 • punktualności i sumienności w wykonywaniu obowiązków

Firma oferuje:

 • pracę w stabilnej firmie
 • odpowiednie warunki pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
 • pakiet niezbędnych szkoleń

Zainteresowanych prosimy  o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@kmplock.eu, bądź dostarczenie do siedziby Spółki: KM – Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w treści klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w ofercie pracy do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych”.

Uwagi i pouczenia

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu.
 2. Dostęp do Pana/Pani danych mają tylko osoby upoważnione do ich przetwarzania na podstawie udzielonych upoważnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesów rekrutacyjnych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.