Cennik biletów

obowiązuje od 01.02.2022 r.

TARYFA OPŁAT za bilety Komunikacji Miejskiej w Płocku (ceny brutto w zł, podatek VAT 8%)

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE A
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%] Ulgowy [75%]
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania / zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania / zakupu*
4,00
2,00
2. Bilet grupowy
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu zakupu*
4,00 x liczba osób
2,00 x liczba osób
3. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania / zakupu*
15,00 7,50
4. Bilet weekendowy dla jednej osoby – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
10,00 5,00
5. Bilet weekendowy grupowy (maks. 5 osób) – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
20,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 piętnastego dnia terminu ważności
68,00 34,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
122,00 61,00 30,50
3. Bilet 30-dobowy – dostępny w aplikacji mobilnej Płockarta dla użytkowników programu „Płocka Karta Mieszkańca”
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów ważny przez trzydzieści dób od dnia i godziny zakupu
106,00 53,00
4. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
320,00 160,00
5. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godz. 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
102,00 51,00
25,50
6. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godz. 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
274,00 137,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE B
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących gmin.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania / zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania / zakupu*
6,40 3,20
2. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania / zakupu*
23,00 11,50
3. Bilet weekendowy dla jednej osoby – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
10,00 5,00
4. Bilet weekendowy grupowy (maks. 5 osób) – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
20,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
106,00 53,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
190,00 95,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
400,00 200,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
140,00 70,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
312,00 156,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE C
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (75-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania / zakupu* do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania / zakupu*
9,40 4,70
2. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania / zakupu*
23,00 11,50
3. Bilet weekendowy dla jednej osoby – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
10,00 5,00
4. Bilet weekendowy grupowy (maks. 5 osób) – dostępny w aplikacji mobilnej
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu
20,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
146,00 73,00
2. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności
200,00 100,00
3. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
400,00 200,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZNIE W STREFIE G
Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Gąbin, Gozdowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Łąck) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne Gminy – Miasto Płock (strefa A)
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilet jednoprzejazdowy /na okaziciela/ (uprawniający do przejazdu na liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania
4,60 2,30