Zamówienia publiczne

W tej zakładce znajdują się informacje o przetargach ogłaszanych przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.

W zakładce Specyfikacje znajdują się informacje o przetargach oraz szczegółowe dokumenty i załączniki do tych przetargów.

Klikając w zakładkę Przetargi przejdziemy na stronę BIP Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. na której znajdują się ogłoszenia o przetargach (strona otworzy się w nowym oknie).