Wyrabianie duplikatów

Zastrzeganie Karty Komunikacji Miejskiej, wyrabianie duplikatów

W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty Komunikacji Miejskiej (KKM) można wyrobić duplikat karty.

Co zrobić, aby otrzymać duplikat Karty Komunikacji Miejskiej?

Należy:

Duplikat KKM wydawany jest na miejscu – cała operacja trwa około 10 min.

W przypadku, gdy na utraconej karcie znajdował się ważny bilet zostaje on przepisany na duplikat Karty, w przeciwnym razie należy od razu zakupić bilet okresowy.

Karta utracona lub zniszczona jest blokowana w systemie i wpisana automatycznie na listę kart nieważnych. W takim przypadku kaucja nie jest zwracana.