Wyrabianie duplikatów

Zastrzeganie Karty Komunikacji Miejskiej, wyrabianie duplikatów

W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty Komunikacji Miejskiej (KKM) można wyrobić duplikat karty.

Co zrobić, aby otrzymać duplikat Karty Komunikacji Miejskiej?

Należy:

  • zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Klienta przy ul. Przemysłowej 17 w godzinach 7.00 – 15.00 lub Al. Jachowicza 42 w godzinach 7.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku,
  • wypełnić wniosek o zastrzeżenie utraconej karty miejskiej/wydanie wtórnika,
  • dołączyć aktualne, niezniszczone zdjęcie (istnieje możliwość  zrobienia zdjęcia w Punkcie),
  • wpłacić 20 zł kaucji oraz 10 zł opłaty za odtworzenie danych,

Duplikat KKM wydawany jest na miejscu – cała operacja trwa około 10 min.

W przypadku, gdy na utraconej karcie znajdował się ważny bilet zostaje on przepisany na duplikat Karty, w przeciwnym razie należy od razu zakupić bilet okresowy.

Karta utracona lub zniszczona jest blokowana w systemie i wpisana automatycznie na listę kart nieważnych. W takim przypadku kaucja nie jest zwracana.

Inline
Inline