Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wfosigwZakup 2 sztuk  nowych autobusów dla potrzeb  komunikacji miejskiej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie pożyczki, w kwocie 2.005.000,00  zł.