Specyfikacje w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych

dokumenty otwierają się w nowych oknach

1. Dostawa i montaż automatów biletowych

1. Link do platformy zakupowej

2. Dostawa 7 szt. autobusów klasy midi

1. Link do platformy zakupowej

3. Dostawa oleju napędowego

1. Link do platformy zakupowej

4. Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej KM-Płock Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 17 w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja Zajezdni KM-Płock Sp. z o.o. – III postępowanie

1. Ogłoszenie [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]
3. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
4. Pytania i odpowiedzi [pdf]
5. Ogłoszenie wyników [pdf]

5. Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej KM-Płock Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 17 w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja Zajezdni KM-Płock Sp. z o.o. – II postępowanie

1. Ogłoszenie [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]
3. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
4. Załącznik nr 6 – Wzór umowy [pdf]
5. Pytania i odpowiedzi, modyfikacja [pdf]
6. Protokół z otwarcia ofert [pdf]
7. Ogłoszenie wyników [pdf]

6. Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej KM-Płock Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 17 w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja Zajezdni KM-Płock Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]
3. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
4. Załącznik nr 6 – Wzór umowy [pdf]
5. Pytania i odpowiedzi, modyfikacja [pdf]
6. Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert [pdf]
7. Protokół z otwarcia ofert [pdf]
8. Ogłoszenie wyników [pdf]

7. Usługa Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn.: „Rewitalizacja zajezdni KM- Płock Sp. z o.o.”.

1. Ogłoszenie [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]
3. Projekt umowy [pdf]
4. Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
5. Projekt umowy – Instrukcja BHP [pdf]
6. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej [pdf]
6.1 Schemat ideowy szafy KRSN [pdf]
6.2 Schemat ideowy szafy pomiarowej [pdf]
6.3 Schemat połączeń szafy pomiarowej bilansującej [pdf]
7. HALA MAGAZYNOWA PROJEKT ROZBIÓRKI.rar 
8. HALA OBS-NAPRAWCZA NR2 PROJEKT ROZBIÓRKI.rar 
9. HALA OBS-NAPRAWCZA NR3 PROJEKT ROZBIÓRKI.rar 
10. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA ELEKTRYCZNA.rar 
11. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA SANITARNA.rar 
12. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA KOSZTORYSY I SPECYFIKACJE.rar 
13. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PLAN EWAKUACJI.rar 
14. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ARCHITEKTURA.rar 
15. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT DROGOWY.rar 
16. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT KONSTRUKCJA.rar 
17. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ORGANIZACJI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.rar 
18. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU.rar 
19. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT TECHNOLOGII.rar 
20. BADANIA GRUNTU.rar 
21. PROJEKT BUDOWLANY – HALA MAGAZYNOWA PROJEKT ROZBIÓRKI POZWOLENIE.rar 
22. PROJEKT BUDOWLANY – HALA OBS-NAPRAWCZA NR2 PROJEKT ROZBIÓRKI POZWOLENIE.rar 
23. PROJEKT BUDOWLANY – HALA OBS-NAPRAWCZA NR3 PROJEKT ROZBIÓRKI POZWOLENIE.rar 
24. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA ELEKTRYCZNA.rar 
25. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA SANITARNA.rar 
26. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA.rar 
27. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT DROGOWY.rar 
28. OBLICZENIA STATYCZNE.rar 
29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [pdf]
30. Modyfikacja SIWZ [pdf]
31. Załączniki w wersji edytowalnej [doc]
32. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 [pdf]
33. Modyfikacja 2 – zmiana terminu składania ofert [pdf]
34. Ogłoszenie wyników [pdf]

8. Rewitalizacja zajezdni KM-Płock Sp. z o.o.

1. Unieważnienie [pdf]

9. Rewitalizacja zajezdni KM-Płock Sp. z o.o. – II postępowanie

1. Ogłoszenie [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]
3. Projekt umowy [pdf]
4. Projekt umowy – Katalog kar [pdf]
5. Projekt umowy – Instrukcja BHP [pdf]
6. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej [pdf]
6.1 Schemat ideowy szafy KRSN [pdf]
6.2 Schemat ideowy szafy pomiarowej [pdf]
6.3 Schemat połączeń szafy pomiarowej bilansującej [pdf]
7. HALA MAGAZYNOWA PROJEKT ROZBIÓRKI.rar 
8. HALA OBS-NAPRAWCZA NR2 PROJEKT ROZBIÓRKI.rar 
9. HALA OBS-NAPRAWCZA NR3 PROJEKT ROZBIÓRKI.rar 
10. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA ELEKTRYCZNA.rar 
11. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA SANITARNA.rar 
12. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA KOSZTORYSY I SPECYFIKACJE.rar 
13. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PLAN EWAKUACJI.rar 
14. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ARCHITEKTURA.rar 
15. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT DROGOWY.rar 
16. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT KONSTRUKCJA.rar 
17. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ORGANIZACJI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.rar 
18. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU.rar 
19. NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT TECHNOLOGII.rar 
20. BADANIA GRUNTU.rar 
21. PROJEKT BUDOWLANY – HALA MAGAZYNOWA PROJEKT ROZBIÓRKI POZWOLENIE.rar 
22. PROJEKT BUDOWLANY – HALA OBS-NAPRAWCZA NR2 PROJEKT ROZBIÓRKI POZWOLENIE.rar 
23. PROJEKT BUDOWLANY – HALA OBS-NAPRAWCZA NR3 PROJEKT ROZBIÓRKI POZWOLENIE.rar 
24. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA ELEKTRYCZNA.rar 
25. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA BRANŻA SANITARNA.rar 
26. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA.rar 
27. PROJEKT BUDOWLANY – NOWA HALA OBS-NAPRAWCZA PROJEKT DROGOWY.rar 
28. OBLICZENIA STATYCZNE.rar 
29. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
30. Modyfikacja SIWZ
31. Pytania i odpowiedzi
32. Zmiana terminu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
33. Zmiana terminu składania ofert – modyfikacja SIWZ
34. Ogłoszenie wyników [pdf]
35. Wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego [pdf]
36. Odwołanie [pdf]
37. Ponowne ogłoszenie wyników [pdf]

10. System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

II postępowanie

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – system biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej – II postępowanie [pdf].

2. Załącznik nr 1 [pdf].

3. Załącznik nr 1a [pdf].

4. Załącznik nr 2 [pdf].

5. Załącznik nr 3 [pdf].

6. Załącznik nr 4 [pdf].

7. Załącznik nr 5 [pdf].

8. Załącznik nr 6 [pdf].

9. Załącznik nr 7 [pdf].

10. Załącznik nr 8 [pdf].

11. Pytania i odpowiedzi [pdf].

12. Ogłoszenie wyników [pdf].

13. Unieważnienie czynności wyboru ofert [pdf].

14. Ogłoszenie wyników po dokonaniu ponownego badania i ocenie złożonych ofert [pdf].


Człowiek – najlepsza inwestycja

 

11. Usługa szkoleniowa w ramach projektu pn. Inwestycja w kadry KM Sp. z o.o. w Płocku dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiebiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Ogłoszenie [pdf]

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]

3. Załącznik nr 1 [pdf]

4. Załącznik nr 2 [pdf]

5. Załącznik nr 3 [pdf]

6. Załącznik nr 4 [pdf]

7. Załącznik nr 5 [pdf]

8. Załącznik nr 6 [pdf]

9. Pytania i odpowiedzi [pdf]

10. Wynik postępowania [pdf]