Specyfikacje w oparciu o regulamin wewnętrzny Spółki

1. Płocka Karta Mieszkańca – II postępowanie

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [pdf]
3. Załączniki [docx]
4. Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
5. Umowa [pdf]
6. Zmiana terminu składania ofert [pdf]

2. Sprawozdanie finansowe

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [pdf]
3. Informacja z otwarcia ofert [pdf]

3. Płocka Karta Mieszkańca

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [pdf]
3. Załączniki [docx]
4. Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
5. Umowa [pdf]
6. Pytania i odpowiedzi [pdf]
7. Informacja z otwarcia ofert [pdf]
8. Unieważnienie postępowania [pdf]

4. Dostawa 6 szt. autobusów używanych

1. Link do platformy zakupowej –  postępowanie unieważniono

5. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch nowych autobusów miejskich o długości od 8 do 10 metrów – II postępowanie

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [pdf]
3. Załączniki [doc]
4. Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
5. Wzór umowy [pdf]
6. Formularz JEDZ [doc]
7. Sprawozdanie GUS [pdf]
8. Pytania i odpowiedzi [pdf]
9. Sprawozdanie finansowe 2017 [pdf]
10. Sprawozdanie finansowe 2018 [pdf]
11. Pytania i odpowiedzi cz. 2, zmiana terminu składania ofert [pdf]
12. Pytania i odpowiedzi cz. 3, zmiana terminu składania ofert [pdf]
13. Załączniki – zmiany [doc]
14. Informacja z otwarcia ofert [pdf]
15. Unieważnienie postępowania [pdf]

6. Budowa zaplecza socjalnego na pętli Medyczna

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [doc]
3. OPZ [pdf]
4. Projekt budowlany – cz. 1 [pdf]
5. Projekt budowlany – cz. 2 [pdf]
6. Projekt budowlany – cz. 3 [pdf]
7. Projekt budowlany – cz. 4 [pdf]
8. Projekt budowlany – cz. 5 [pdf]
9. Projekt budowlany – cz. 6 [pdf]
10. Projekt budowlany – cz. 7 [pdf]
11. Projekt budowlany – cz. 8 [pdf]
12. Podejścia wod-kan [pdf]
13. Przyłącza wod-kan [pdf]
14. Przyłącze kanalizacji [pdf]
15. Przyłącze wod-kan – mapa [pdf]
16. Przyłącze wodociągowe [pdf]
17. Warunki wod-kan [pdf]
18. Pytania i odpowiedzi [pdf]
19. Przedmiar elektryczny [oxps]
20. Rysunek elektryczny [pdf]
21. Informacja z otwarcia ofert [pdf]
22. Ogłoszenie wyników [pdf]

7. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch nowych autobusów miejskich o długości od 8 do 10 metrów

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [pdf]
3. Załączniki [doc]
4. Opis przedmiotu zamówienia [pdf]
5. Wzór umowy [pdf]
6. Formularz JEDZ [doc]
7. Pytania i odpowiedzi, modyfikacja – zmiana terminu składania ofert [pdf]
8. Załącznik F-01 za II kw. 2019r. [pdf]
9. Pytania i odpowiedzi – II cz. [pdf]
10. Pytania i odpowiedzi – III cz., modyfikacja – zmiana terminu składania ofert [pdf]
11. Unieważnienie postępowania [pdf]

8. Naprawa stałych pasm świetlnych

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [pdf]
3. Załączniki 1-6 [docx]
4. Wzór umowy [pdf]
5. Katalog kar [pdf]
6. Instrukcja bhp [pdf]
7. Tabela kosztorysowa świetliki JET [doc]
8. Tabela kosztorysowa świetliki – zamienna [doc]
9. Dokumentacja powykonawcza – cz. I [pdf]
10. Dokumentacja powykonawcza – cz. II [pdf]
11. Pytania i odpowiedzi [pdf]
12. Informacja z otwarcia ofert [pdf]

9. Malowanie pasów wraz z dostawą i montażem oznakowania – II postępowanie

1. Zapytanie ofertowe [pdf]
2. Tabela kosztorysowa [doc]
3. Projekt stałej organizacji ruchu dla zajezdni autobusowej KM-Płock [pdf]
4. Wzór umowy [pdf]
5. Instrukcja BHP dla Wykonawców [pdf]
6. Katalog kar [pdf]

10. Płocka Karta Mieszkańca – dialog techniczny

1. Ogłoszenie [pdf]
2. Zgłoszenie [docx]
3. Regulamin [pdf]
4. Protokół [pdf]


11. Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

1. Zapytanie ofertowe [pdf].


12. Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

1. Zapytanie ofertowe [pdf].  


13. System monitorowania węzła przesiadkowego w ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

1. Ogłoszenie [pdf].

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf].

3. Załącznik nr 5 – Projekt umowy [pdf].

4. Załącznik nr 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych [pdf].

5. Załącznik nr 2 [jpg].

6. Pytania i odpowiedzi [pdf].

7. Ogłoszenie wyników [pdf].

Inline
Inline