Specyfikacje w oparciu o regulamin wewnętrzny Spółki

1. Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie o zamówieniu [pdf]
2. Ogłoszenie o usługach ochrony [pdf]
3. Załączniki [docx]
4. Wzór umowy [pdf]
5. Instrukcja ochrony [pdf]
6. Umowa najmu [pdf]
7. Informacja z otwarcia ofert [pdf]
8. Wyniki postępowania [pdf]

2. Sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych wraz z ceną biletu nałożonych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

1. Ogłoszenie [docx]
2. Wzór umowy [pdf]
3. Pytania i odpowiedzi [pdf]
4. Pytania i odpowiedzi – cz. 2
5. Pytania i odpowiedzi – cz. 3 [pdf]

3. Budowa zaplecza socjalnego na pętli Medyczna

1. Ogłoszenie [pdf]
2. SIWZ [doc]
3. OPZ [pdf]
4. Projekt budowlany – cz. 1 [pdf]
5. Projekt budowlany – cz. 2 [pdf]
6. Projekt budowlany – cz. 3 [pdf]
7. Projekt budowlany – cz. 4 [pdf]
8. Projekt budowlany – cz. 5 [pdf]
9. Projekt budowlany – cz. 6 [pdf]
10. Projekt budowlany – cz. 7 [pdf]
11. Projekt budowlany – cz. 8 [pdf]
12. Podejścia wod-kan [pdf]
13. Przyłącza wod-kan [pdf]
14. Przyłącze kanalizacji [pdf]
15. Przyłącze wod-kan – mapa [pdf]
16. Przyłącze wodociągowe [pdf]
17. Warunki wod-kan [pdf]
18. Pytania i odpowiedzi [pdf]
19. Przedmiar elektryczny [oxps]
20. Rysunek elektryczny [pdf]
21. Informacja z otwarcia ofert [pdf]
22. Ogłoszenie wyników [pdf]


4. Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

1. Zapytanie ofertowe [pdf].


5. Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

1. Zapytanie ofertowe [pdf].  


6. System monitorowania węzła przesiadkowego w ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

1. Ogłoszenie [pdf].

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf].

3. Załącznik nr 5 – Projekt umowy [pdf].

4. Załącznik nr 6 – Zestawienie Parametrów Technicznych [pdf].

5. Załącznik nr 2 [jpg].

6. Pytania i odpowiedzi [pdf].

7. Ogłoszenie wyników [pdf].