Propozycja rozwoju komunikacji publicznej w Płocku

Szanowni Państwo,

Pragniemy bardzo podziękować  za wszelkie opinie,  uwagi oraz sugestie jakie otrzymaliśmy w związku z opublikowanym  w połowie ubiegłego roku projektem zmian w układzie komunikacji publicznej w Płocku i gminach ościennych. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest liczba osób, które zapoznały się z projektem na naszym portalu internetowym. Na podstawie Google Analitycs wiemy, że ponad 100 tysięcy osób z Płocka, przeglądało prezentację nowego układu komunikacyjnego. Zapoznawaliśmy się również z Państwa uwagami na spotkaniu zorganizowanym w firmie. Projekt był szeroko omawiany przez lokalne media.

Odebraliśmy bardzo dużo uwag, opinii oraz konkretnych propozycji zmian, co skłoniło nas aby wspólnie z Urzędem Miasta Płock, przed przyjęciem ostatecznej wersji nowego układu komunikacyjnego,  przeprowadzić badania marketingowe komunikacji publicznej w mieście
i gminach. Do badań została wybrana firma Public Transport Consulting z Redy, której kilkudziesięciu ankieterów, w październiku i listopadzie ub. roku, jeździło autobusami KM Płock i zliczali pasażerów oraz pytali ich o opinie i o rodzaj wykorzystywanych biletów. Na tej podstawie określono  wielkość
i strukturę popytu na usługi komunikacji miejskiej w Płocku oraz  obliczona zostanie przychodowość każdego z kursów i linii.

W oparciu o wyniki badań marketingowych, a także zmianę istotnych założeń i warunków funkcjonowania płockiej komunikacji miejskiej, podjęta została decyzja o konieczności wprowadzenia zmian w proponowanym dotychczas układzie komunikacyjnym. Aktualnie trwają końcowe prace nad opracowaniem końcowych wniosków z przeprowadzonych badań marketingowych. Zakłada się, że wdrożenie nowego układu, którego podstawowym wyróżnikiem będzie koordynacja linii na ich wspólnych odcinkach, rozpocznie się 1 lipca br. Wcześniej planowane jest wdrożenie nowej taryfy przewozowej wprowadzającej nowe rodzaje biletów sieciowych umożliwiających korzystanie
w ramach jednego biletu z kilku połączeń.

Przyjęta procedura wdrożenia nowego układu komunikacyjnego pozwoli na wybór optymalnych rozwiązań, których celem jest podniesienie sprawności działania i dostosowanie komunikacji miejskiej w Płocku do oczekiwań pasażerów.