Rekrutacja

 

Etapy i  techniki selekcji kandydatów do pracy  na stanowisko

KIEROWCA AUTOBUSU

wykorzystywane w Procesie Rekrutacyjnym KM-Płock Sp.  z o.o.

 

Celem  procesu rekrutacji KM-Płock Sp. z o.o. jest wyłonienie spośród kandydatów na określone stanowisko KIEROWCA AUTOBUSU osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania firmy pod kątem zarówno umiejętności, kompetencji, nastawienia do firmy, a przede wszystkim do klienta – pasażera.

Biorąc pod uwagę potrzeby naszej firmy proces selekcji będzie obejmował etapy:

  1. Rozwiązanie testu z zakresu:
  2. Wiedzy merytorycznej dotyczącej obsługi autobusu łącznie z zagadnieniami pierwszej pomocy.
  3. Jakości obsługi klienta/pasażera.
  4. Studium przypadku (case study) obrazujące reakcję kandydata na zaistniałą ewentualną sytuację.

Dzięki tej technice rekrutujący mogą sprawdzić, jak kandydat radzi sobie w sytuacji zbliżonej do tej, w której będzie się znajdował na co dzień. Podczas case study kandydat powinien zareagować na daną sytuację, rozwiązać przedstawiony problem, wcielić się w czyjąś rolę – stać się uczestnikiem zdarzenia.

III. Wywiad (rozmowa kwalifikacyjna- uzupełniająca) z kandydatem.

W ostatnim etapie będą uczestniczyć tylko kandydaci, którzy uzyskali pozytywne wyniki w dwóch pierwszych etapach.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest pogłębienie informacji uzyskanych podczas I i II-giego etapu oraz prezentacja kandydata, poznanie jego dotychczasowych doświadczeń, oczekiwań, umiejętności i osobowości. Podczas tego etapu kandydat również uzyskuje informację na temat stanowiska, na które aplikuje oraz uzyskuje podstawową wiedzę na temat specyfiki  pracy.