Regulamin Sprzedaży

Zgodnie z uchwałą nr 37/Z/2022 Zarządu „Komunikacja Miejska – Płock: Spółki z o.o. z dnia 20.12.2022 r. informujemy o wprowadzeniu Regulaminu Sprzedaży Biletów, Kontroli i Rozpatrywania Reklamacji jako załącznik nr 1.

Regulamin sprzedaży, kontroli i reklamację