Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego „Komunikacja Miejska – jeszcze bliżej Ciebie”

§1. Definicje

Program Partnerski – program uprawniający do zakupu towarów i/lub usług ze zniżką na podstawie Karty Komunikacji Miejskiej,

 1. KM-Płock – Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17,
 2. Partner – firma udzielająca rabatu na swoje towary i/lub usługi,
 3. Uczestnik Programu – osoba korzystająca z komunikacji miejskiej posiadająca Kartę Komunikacji Miejskiej,
 4. KKM – Karta Komunikacji Miejskiej,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego.

 §2. Postanowienia ogólne

KM-Płock jest organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego.

§3. Zasady korzystania z Programu Partnerskiego

 1. Korzystanie z Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnik Programu może korzystać z oferty Partnera od momentu odebrania Karty w Punkcie Obsługi Klienta.
 3. Karta Komunikacji Miejskiej jest Kartą imienną i jest jej nadawany numer przyporządkowany tylko i wyłącznie do Posiadacza Karty.
 4. Uczestnik Programu Kartę Komunikacji Miejskiej okazuje przy zakupie towaru i/lub usług.
 5. Uczestnik Programu zobowiązany jest do powiadomienia o zamiarze korzystania ze zniżek przed dokonaniem zakupu.
 6. Potwierdzeniem możliwości korzystania ze zniżek, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty jest informacja o honorowaniu Karty Komunikacji Miejskiej umieszczona w widocznym miejscu.
 7. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzymuje aktualny wykaz Partnerów współpracujących z KM-Płock.
 8. Aktualna lista Partnerów Programu znajduje się na stronie internetowej www.kmplock.eu

 §4. Postanowienia końcowe

 1. Katalog Partnerów może ulec zmianie w trakcie trwania Programu.
 2. KM-Płock jest zwolniona z uczestnictwa w sporach pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem.
 3. Informacje związane z zasadami korzystania z Programu można uzyskać na stronie internetowej www.kmplock.eu i we wszystkich Punktach Obsługi Klienta KM-Płock:
 • ul. Przemysłowa 17, poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00, tel. 24 367-51-43;
 • Al. Jachowicza 42, poniedziałek – piątek, godz. 6.00 – 18.00, tel. 24 367-45-65;
 • ul. Czwartaków (Basen „Podolanka”) od 22-go dnia każdego miesiąca do 5-go dnia miesiąca następnego, poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 18.00, tel. 24 367-45-54.
Inline
Inline