Szanowni Państwo,

wspólnie z organizatorem transportu zbiorowego w Płocku poniżej prezentujemy proponowane zmiany w sieci płockiej komunikacji miejskiej. Zmiany obejmują m.in.: zwiększenie częstotliwości na priorytetowych trasach: 3, 19 i 22 w dni powszednie co 15 min i w soboty co 20 min. a na liniach podstawowych: 7 i 14 w dni powszednie co 30 minut. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

ETAPY KSZTAŁTOWANIA OBECNEJ OFERTY PRZEWOZOWEJ

jesień 2011 pierwsze w historii badania wielkości popytu na usługi płockiej komunikacji miejskiej
jesień 2012 wdrożenie oferty opracowanej według nowych zasad w oparciu o wyniki badań wielkości popytu: korekta tras, kategoryzacja linii, zastosowanie wspólnej częstotliwości modułowej, synchronizacja rozkładów jazdy wszystkich linii w całej sieci przy niezwiększonej liczbie wykonywanych kilometrów (opracowana wówczas oferta przewozowa bez większych zmian funkcjonuje do dziś)
wiosna 2013 wzrost liczby przewożonych pasażerów o 5% na wszystkich liniach i o 12% w grupie linii miejskich
jesień 2013 badania preferencji komunikacyjnych (78% ankietowanych uznało zmiany z 2012 r. za korzystne)
marzec 2014 uchwalenie Planu transportowego, który zakłada m.in. okresowe optymalizacje układu sieci komunikacyjnej poprzedzone badaniami wielkości popytu
jesień 2014 maksymalny poziom wielkości popytu – następnie stopniowy spadek
wiosna 2019 ostatnie kompleksowe badanie wielkości popytu

 

EFEKTY ZMIAN SPRZED 10 LAT

Wdrożone w 2012 r. zmiany w ofercie przewozowej polegające m.in. na zastosowaniu wspólnej częstotliwości modułowej i zsynchronizowaniu rozkładów jazdy wszystkich linii w całej sieci pozwoliły uzyskać efekt w postaci znaczącej poprawy odczuwalnej dla pasażerów częstotliwości kursowania autobusów bez konieczności zwiększania liczby wykonywanych kilometrów. Poprawa jakości usług przewozowych już w początkowym okresie przyczyniła się do wzrostu liczby przewożonych pasażerów.

pół roku po zmianach 5% więcej pasażerów w granicach Płocka
12% więcej pasażerów na liniach miejskich
dwa lata po zmianach 15% więcej pasażerów w granicach Płocka
25% więcej pasażerów na liniach miejskich


SPADEK WIELKOŚCI POPYTU – PRZYCZYNY

 • malejąca liczba mieszkańców,
 • zmniejszający się udział ludności w wieku produkcyjnym,
 • inwestycje skutkujące poprawą warunków drogowych (zmniejszenie kongestii),
 • rosnąca liczba samochodów osobowych posiadanych przez mieszkańców,
 • okres obostrzeń epidemicznych.

PRZYCZYNY OPRACOWANIA PROPONOWANYCH ZMIAN

Czynniki kształtujące popyt na usługi płockiej komunikacji miejskiej:

 • liczba i struktura mieszkańców Płocka i okolicznych gmin,
 • liczba samochodów osobowych,
 • ruchliwość komunikacyjna mieszkańców,
 • poziom przeciętnego wynagrodzenia, struktura wynagrodzeń i struktura cen biletów,
 • realizacja postulatów przewozowych (np. częstotliwość, punktualność itd.),
 • wielkość oferty przewozowej,
 • dostępność parkingów i wysokość opłat za parkowanie,

W badaniach preferencji komunikacyjnych mieszkańców Płocka zarówno pasażerowie, jak i użytkownicy samochodów osobowych wskazywali częstotliwość, jako najważniejszy postulat przewozowy oraz czynnik wymagający poprawy.

Linie o niskiej częstotliwości nie są postrzegane przez mieszkańców Płocka jako atrakcyjne – na konkretnych trasach decydują się na skorzystanie z linii o wyższej częstotliwości o lepiej znanej trasie i przystankach.

Obecnie ok. 80% pasażerów korzysta z ośmiu najpopularniejszych linii miejskich, na których wykonywanych jest ok. 50% wozokilometrów. W dodatku autobusy najpopularniejszych linii docierają do wszystkich osiedli Płocka (ok. 90% mieszkańców Płocka).

Najważniejszym elementem proponowanych rozwiązań jest więc zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów najpopularniejszych linii miejskich na ich obecnych trasach w celu poprawy standardu obsługi komunikacyjnej dla możliwie jak największej liczby mieszkańców miasta.

Rozwiązania wdrożone przed dziesięcioma laty funkcjonują bez większych zmian do dziś. Na skutek ciągłego rozwoju miasta, powstawania nowych osiedli, zmian demograficznych itp. stopniowo uruchamiane były nowe połączenia także w miejscach wcześniej nieobsługiwanych. Znacznej poprawie uległa dostępność do usług transportu publicznego m.in. na Starym Mieście czy w gęsto zaludnionych osiedlach mieszkaniowych. Usługę na nowych trasach wprowadzano w większości przypadków zachowując bez zmian poziom obsługi pozostałych połączeń, również na ich najsłabiej wykorzystanych odcinkach.

Aby zobaczyć mapę kliknij tutaj

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Trasy linii priorytetowych 3, 19 i 22 bez zmian:

 • przebiegają przez główne korytarze komunikacyjne,
 • obejmują zasięgiem ok. 90% mieszkańców miasta (16 spośród 21 osiedli).
wszystkie linie miejskie (w skali miesiąca) w tym na 3, 19, 22 Udział
371 tys. km 131 tys. km 35% kilometrów
1,05 mln pasażerów 0,51 mln pasażerów 49% pasażerów

Zwiększenie częstotliwości na liniach 3, 19 i 22

 • w dni powszednie w godzinach 8 – 13 co 15 min.       obecnie co 20 min.
 • w soboty w godzinach 8 – 19 co 20 min.       obecnie co 30 min.

Zwiększenie częstotliwości na liniach 7 i 14

 • w dni powszednie co 30 min.       obecnie co 30 / 40 / 60 min.
 • dodatkową korzyścią proponowanego rozwiązania będzie również łatwość zapamiętania rozkładu jazdy – czasy odjazdów powtarzalne co godzinę (np. 15 i 45 po pełnej godzinie)

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii miejskich w godzinach wczesnoporannych, międzyszczytowych i wczesnowieczornych wynika również ze wzrostu liczby przewożonych pasażerów w tych porach dnia wykazanego podczas ostatnich badań marketingowych.

Na podstawie analizy danych dotyczących liczby pasażerów na poszczególnych kursach określone zostały również odcinki wykazujące długotrwałe bardzo słabe wykorzystanie. Utrzymanie połączeń bez pasażerów lub ze znikomym ich wykorzystaniem, z uwagi na rosnące koszty funkcjonowania transportu publicznego, nie tylko nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego, ale również znacznie ograniczyłoby możliwość wprowadzenia proponowanych korzystnych zmian dla większości mieszkańców. Mając jednak na uwadze konieczność zapewnienia usługi przewozowej jak największej liczbie pasażerów, proponowane ograniczenia oferty na niektórych trasach zastąpione zostaną m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania pozostałych linii.

W zakresie przebiegu tras poszczególnych linii proponowana oferta zakłada:

   1. zachowanie bez większych zmian dzisiejszych tras linii 3, 7, 14, 18, 19, 22 i 24;
   2. wydłużenie części kursów linii 7 z Kostrogaju do cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej;
    • kursy do cmentarza co 60 min,
    • utworzenie (nieistniejącego od 2012 r.) postulowanego przez mieszkańców połączenia bezpośredniego z ulicy Tysiąclecia na cmentarz komunalny.
   3. wydłużenie trasy linii 14 przez ul. Czwartaków i al. Jana Pawła II do pętli Podolszyce;
   4. zmianę tras linii 20 i 26;
    • autobusy linii 20 kursowałyby z Podolszyc dzisiejszą trasą aleją Jana Pawła, ulicą Czwartaków i al. Armii Krajowej, następnie trasa linii wiodłaby ulicami: Żyzną, Boryszewską, Otolińską, Banacha, Lachmana, Chopina, Dworcową, al. Kilińskiego, Sienkiewicza, Bielską, Tysiąclecia, Miodową, Mościckiego i Dobrzyńską,
    • w godzinach szczytu wybrane kursy wydłużone byłyby ze Skarpy do pętli Kostrogaj dzisiejszą trasą linii 4 i 24 w celu zapewnienia na tej trasie półgodzinnej częstotliwości kursowania w godzinach dojazdów do zakładów znajdujących się przy ulicy i pętli Kostrogaj,
    • znacznej poprawie uległaby dzięki tej zmianie obsługa ulic Otolińskiej, Boryszewskiej i Żyznej (częstsze kursy i atrakcyjna trasa zapewniająca bezpośrednie połączenie do centrum i na Podolszyce),
    • z kolei trasa linii 26 uległaby zmianie na jej centralnym odcinku – zamiast przejazdu Alejami Jachowicza autobusy tej linii skierowane byłyby na trasę ulicami Kwiatka, Kolegialną i al. Kilińskiego (w przeciwnym kierunku al. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza) oraz na osiedlu Podolszyce Południe – z al. Armii Krajowej przez al. Jana Pawła II do pętli Podolszyce z ominięciem ul. Czwartaków (na trasie z al. Armii Krajowej przez ul. Czwartaków i al. Jana Pawła II kursować będą autobusy linii 14).
   5. skrócenie trasy linii 2 do odcinka Winiary – Tokary;
    • obsługa odcinka trasy z Tokar przez most Solidarności na Podolszyce została wprowadzona w 2012 r. w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia pomiędzy Radziwiem a Podolszycami,
    • od początku funkcjonowania w tej relacji nie było jednak zbyt wielu pasażerów, co w połączeniu z bardzo długą drogą przejazdu przez tereny niezurbanizowane skutkuje bardzo niekorzystnym stopniem wykorzystania tego odcinka,
    • liczba pasażerów na tej trasie zmalała w ostatnich latach prawdopodobnie również w wyniku utworzenia nowej strefy handlowej na Radziwiu,
   6. skrócenie trasy linii 4 do odcinka Św. Huberta – ul. Sienkiewicza oraz z ul. Kwiatka do pętli Św. Huberta;
    • na trasie między Starym Miastem a cmentarzem komunalnym zastąpiona linią 7
   7. zmiana trasy linii 105 przez ul. Traktową, z ominięciem ul. Medycznej;
   8. likwidację linii 0, 10, 15 i A i zastąpienie ich innymi liniami;
    • linie 0 i 10 utworzone zostały w 2012 r. w celu wzmocnienia kursów linii 19 na odcinku z Winiar do centrum, ale wskutek wprowadzanych różnych ograniczeń w podaży częstotliwość kursów na tych liniach została już znacznie zmniejszona i jedno z ich podstawowych zadań nie jest realizowane,
    • połączenie z dworca kolejowego do al. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza (oraz z ul. Kwiatka i Kolegialnej na dworzec) w dalszym ciągu zapewniać będą autobusy linii 20 oraz dodatkowo – także linii 26,
    • z kolei połączenie dworca z ulicą Tysiąclecia zapewnią autobusy linii 20 na nowej trasie,
    • również nowa trasa linii 20 znacznie poprawi standard obsługi ulic Otolińskiej, Boryszewskiej i Żyznej w miejsce zlikwidowanej linii 15,
    • bezpośrednie połączenie linią pospieszną z Podolszyc do Orlenu nadal zapewniać będzie linia B na dzisiejszej trasie północną obwodnicą miasta, ponadto trasa linii A w całości pokrywa się z trasą linii 35.
   9. likwidacja kursów o najsłabszym wykorzystaniu przez pasażerów na liniach 31, 32, 33, 35;
   10. wycofanie kursów linii 35 i 37 z Borowiczek i Imielnicy (skrócenie do Podolszyc).

Kliknij w tabelę aby ją powiększyć :