Informacje o KKM

 

dla rozwoju Mazowsza

1. W ramach projektu unijnego pn. „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” z dniem 15 kwietnia 2013 roku spółka wprowadziła nową Kartę Komunikacji Miejskiej.

2. Wymiana Kart Miejskich na nowe Karty Komunikacji Miejskiej (w skrócie: KKM) trwa do 31 grudnia 2013 roku,

3. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o wydanie KKM i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Przemysłowej 17 lub w Al. Jachowicza 42,

4. Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta, wydrukować ze strony www.kmplock.eu,  zakładka Karta Komunikacji Miejskiej [kliknij tutaj] lub złożyć przez stronę kkm.kmplock.eu

5. Pasażer uprawniony do przejazdów ulgowych, przy składaniu wniosku, okazuje oryginał dokumentu,

6. Na nowej KKM ulga jest zapisana zgodnie z posiadanym dokumentem, w związku z tym nie ma obowiązku posiadania dokumentu w czasie jazdy autobusem,

7. Każdy użytkownik karty może posiadać jedną kartę imienną,

8. W przypadku wymiany karty – przy odbiorze nowej karty należy oddać starą,

9. Dotychczasowi użytkownicy Karty Miejskiej za zwrot nieuszkodzonej i aktywnej karty otrzymają wcześniej wpłaconą kaucję w takiej wysokości, w jakiej ją wpłacili.

10. Przy odbiorze KKM należy wykupić bilet,

11. Od 01 stycznia 2014 roku kaucja za wydanie KKM będzie wynosiła 20,00 zł, natomiast do końca roku 2013 w ramach promocji kaucja wynosi 10,00 zł,

12. Pasażerowie posiadający starą Kartę Miejską odbierają nową KKM dopiero po całkowitym wykorzystaniu biletu zakupionego na starą kartę. W związku z tym proponujemy złożyć wniosek o wydanie KKM znacznie wcześniej.

13. Przed upływem terminu ważności ulgi należy zgłosić się z oryginałem dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych w Punkcie Obsługi Klienta w celu przedłużenia ważności ulgi na KKM,

14. Każda następna KKM (zagubienie, zniszczenie lub pęknięcie) wydawana jest z kaucją 20,00 zł oraz pobierana jest opłata za odtworzenie zakodowanych na karcie danych w wysokości 10,00 zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.