Najczęściej zadawane pytania

1. Płatność zbliżeniową karta płatniczą w biletomacie.

W przypadku, kiedy karta płatnicza nie dokonuje transakcji jest możliwość, że zostało zastosowane w niej zabezpieczenie w postaci limitu ilości wykonywanych kolejno po sobie transakcji bez użycia kodu PIN. Niektóre banki stosują taką blokadę już po wykonaniu dwóch takich transakcji. Należy więc uzyskać informacje ze swojego banku,  dotyczące stosowanych zabezpieczeń w zbliżeniowych kartach płatniczych i uwzględnić przy wykonywaniu kolejnych transakcji.

2. Co robić w przypadku niesprawnego biletomatu?

Zakup biletu w biletomacie jest jedną z wielu możliwości nabycia biletu. Zakupu biletu można wówczas dokonać u kierowcy, bądź za pośrednictwem telefonu komórkowego przy użyciu aplikacji MoBilet. Przejazd środkami komunikacji miejskiej jest usługą płatną, jazda bez ważnego biletu jest niedozwolona, i w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli jego braku podlega opłacie dodatkowej.

3. Przewożenie rowerów w autobusach Komunikacji Miejskiej w Płocku.

Powołując się na przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego określającymi warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę – Miasto Płock http://www.kmplock.eu/www/przepisy-porzadkowe-01-08/  zgodnie z §5 – Przewóz bagażu i zwierząt:

„2. W pojazdach zabrania się przewożenia:

3) rowerów.”