Instrukcja obsługi biletomatu

I. ZAKUP BILETU JEDNOPRZEJAZDOWEGO LUB CZASOWEGO

1. WYBIERZ NA EKRANIE DOTYKOWYM ODPOWIEDNI RODZAJ BILETU. NA PIERWSZYM EKRANIE DOSTĘPNE SĄ NAJPOPULARNIEJSZE BILETY. WYBÓR BILETU ODBYWA SIĘ POPRZEZ NACIŚNIECIE ZNAKU „+” ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY NAZWIE BILETU. DODANIE KOLEJNEGO BILETU DO KOSZYKA ODBYWA SIĘ POPRZEZ NACIŚNIECIE „+” PRZY ODPOWIEDNIM BILECIE.

mera01

WYCOFANIE BILETU Z KOSZYKA ODBYWA SIĘ POPRZEZ NACIŚNIĘCIE ZNAKU „-” PRZY BILECIE, KTÓRY CHCEMY USUNĄĆ (ZNAK „-” AKTYWUJE SIĘ, GDY W KOSZYKU ZNAJDUJE SIĘ MINIMUM 1 BILETU DANEGO RODZAJU).

mera02

1.1. PEŁNA OFERTA BILETÓW PAPIEROWYCH DOSTĘPNA JEST PO KLIKNIĘCIU OPCJI „PEŁNA OFERTA BILETÓW PAPIEROWYCH”.

mera03

1.2. NASTĘPNIE NALEŻY WYBRAĆ STREFĄ OBOWIĄZYWANIA BILETU. COFNIĘCIE SIĘ O JEDEN EKRAN DO TYŁU ODBYWA SIĘ POPRZEZ WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU Z SYMBOLEM STRZAŁKI W LEWO.

mera04

1.2.1. W PRZYPADKU WYBRANIA STREFY A W KOLEJNYM KROKU NALEŻY WYBRAĆ RODZAJ BILETU – DOSTĘPNE SĄ BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE, 60-MINUTOWE ORAZ 24-GODZINNE.

mera05

PO WYBORZE RODZAJU BILETU NALEŻY DODAĆ INTERESUJĄCY NAS BILET DO KOSZYKA POPRZEZ NACIŚNIĘCIE ZNAKU „+” PRZY NAZWIE BILETU.

1.2.2. W PRZYPADKU WYBRANIA STREFY B LUB C W KOLEJNYM KROKU NALEŻY WYBRAĆ RODZAJ BILETY – DOSTĘPNE SĄ BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE ORAZ 90-MINUTOWE.

mera06

PO WYBORZE RODZAJU BILETU NALEŻY DODAĆ INTERESUJĄCY NAS BILET DO KOSZYKA POPRZEZ NACIŚNIĘCIE ZNAKU „+” PRZY NAZWIE BILETU.

1.2.3. W PRZYPADKU WYBRANIA STREFY G NALEŻY DODAĆ INTERESUJĄCY NAS BILET DO KOSZYKA POPRZEZ NACIŚNIĘCIE ZNAKU „+” PRZY NAZWIE BILETU.

mera07

2. LISTA BILETÓW DODANYCH DO KOSZYKA ZNAJDUJE SIĘ Z PRAWEJ STRONY EKRANU (BILETOMAT STACJONARNY) LUB NA DOLE EKRANU (BILETOMAT MOBILNY).

mera08

KWOTA DO ZAPŁATY ZNAJDUJE SIĘ PRZY PRZYCISKU KUPUJĘ. ZATWIERDZENIE LISTY BILETÓW DO KUPIENIA ODBYWA SIĘ POPRZEZ NACIŚNIECIE PRZYCISKU „KUPUJĘ”. NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „KUPUJĘ” POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI DODAWANIA KOLEJNYCH RODZAJÓW BILETÓW I PRZENOSI KUPUJĄCEGO DO EKRANU PŁATNOŚCI.

3. KOLEJNYM KROKIEM JEST WYBRANIE SPOSOBU PŁATNOŚCI. LISTA BILETÓW, KTÓRE ZOSTAŁY WYBRANE DO KUPIENIA, JAK I KWOTA DO ZAPŁATY CAŁY CZAS ZNAJDUJĄ SIĘ NA EKRANIE. W PRZYPADKU ZAAKCEPTOWANIA DO ZAKUPU NIEPRAWIDŁOWYCH BILETÓW, KUPUJĄCY MA MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA OPERACJI POPRZEZ WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „X”. ISTNIEJĄ DWA SPOSOBY PŁATNOŚCI – PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ I PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ. UWAGA – OD MAJA 2021 R. W AUTOMATACH MOBILNYCH MOŻLIWA JEST TYLKO PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA.

mera09

3.1. PŁACĘ GOTÓWKĄ – PO WYBORZE TEGO TYPU PŁATNOŚCI NA EKRANIE POJAWI SIĘ EKRAN PŁATNOŚCI.

mera10

WYŚWIETLONE SĄ NA NIM INFORMACJE O KWOCIE DO ZAPŁATY, ILOŚCI WPŁACONEJ GOTÓWKI, POZOSTAŁEJ KWOCIE DO ZAPŁATY ORAZ O EWENTUALNEJ RESZCIE DO ZWROTU. INFORMACJE TE AKTUALIZUJĄ SIĘ NA BIEŻĄCO PO KAŻDEJ WRZUCONEJ MONECIE LUB WSUNIĘTYM BANKNOCIE.

mera11

3.1.1. BILETOMAT MOBILNY UMOŻLIWIA PŁATNOŚĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE BIILONEM. OBSŁUGIWANE NOMINAŁY WYŚWIETLONE SĄ NA EKRANIE W POSTACI GRAFIK.

3.1.2. BILETOMAT STACJONARNY POZWALA NA PŁATNOŚĆ ZARÓWNO BILONEM JAK I BANKNOTAMI – OBSŁUGA WYŻSZYCH NOMINAŁÓW BANKNOTÓW UZALEŻNIONA JEST OD KWOTY DO ZAPŁATY, A OBSŁUGIWANE NOMINAŁY WYŚWIETLONE SĄ NA EKRANIE W POSTACI ODPOWIEDNICH GRAFIK. PRZEKREŚLENIE NOMINAŁU INFORMUJE O NIEPRZYJMOWANIU DANEGO TYPU BANKNOTU PODCZAS DANEJ TRANSAKCJI.

3.1.3. PŁATNOŚĆ ODBYWA SIĘ POPRZEZ WRZUCANIE KOLEJNO PO SOBIE MONET DO SZCZELINY WRZUTOWEJ (BILETOMAT MOBILNY I STACJONARNY) LUB WSUWANIE KOLEJNO PO SOBIE BANKNOTÓW DO SZCZELINY NA BANKNOTY (TYLKO BILETOMAT STACJONARNY).

mera12

3.1.4. PO WPŁACENIU ODPOWIENIEJ KWOTY NASTĄPI WYDRUK BILETÓW ORAZ EWENTUALNE WYDANIE RESZTY. BILETY WRAZ Z RESZTĄ (BILONEM) NALEŻY WYJĄĆ Z DOLNEJ SZALKI. W BILETOMATACH STACJONARNYCH W PRZYPADKU WYDAWANIA RESZTY W BANKNOTACH ZOSTANĄ ONE WYSTUNIĘTE Z DOLNEJ KIESZENI WYDAWANIA.

mera13

mera14

3.2. PŁACĘ KARTĄ PŁATNICZĄ – W TYM PRZYPADKU ISTNIEJ MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY ZBLIŻENIOWO LUB POPRZEZ AUTORYZACJĘ Z PIN-EM.

mera15

3.2.1. W PRZYPADKU WYBRANIA PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWEJ NALEŻY ZBLIŻYĆ KARTĘ DO CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH NA KILKA SEKUND. ODCZYT KARTY JEST ZASYGNALIZOWANY ZAŚWIECENIEM SIĘ NIEBIESKICH DIÓD W CZYTNIKU.

mera16

3.2.2. W PRZYPADKU WYBRANIA PŁATNOŚCI Z AUTORYZACJĄ PIN-EM NALEŻY WSUNĄĆ KARTĘ DO ODPOWIEDNIEJ SZCZELINY.

mera17

PO CHWILI NA EKRANIE GŁÓWNYM ORAZ NA EKRANIE NAD PINPADEM POJAWI SIĘ KOMUNIKAT Z PROŚBĄ O PODANIE PINU DO KARTY.

mera18

PIN NALEŻY WPROWADZIĆ NA PINPADZIE ORAZ ZATWIERDZIĆ WCISKAJĄC PRZYCISK „OK”.

mera19

3.2.3. PO PRAWIDŁOWEJ AUTORYZACJI NASTĄPI WYDRUK BILETU/ÓW ORAZ NA ŻĄDZANIE KUPUJĄCEGO – PO WYBRANIU OPCJI „WYDRUKUJ POTWIERDZENIE” – WYDRUK POTWIERDZENIA ZAPŁATY. W PRZYPADKU ODMOWY PRZYJĘCIA PŁATNOŚCI WYDRUKOWANE ZOSTANIE ODRZUCENIE TRANSAKCJI. WSZYSTKIE WYDRUKOWANE BILETY I POTWIERDZENIA NALEŻY WYJĄĆ Z DOLNEJ SZALKI.

mera20

mera21

II. OBSŁUGA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (KKM)

AUTOMAT UMOŻLIWIA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH OPCJI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KKM:
– SPRAWDZENIA STANU KARTY (AKTUALNIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIEJ BILETÓW)
– ZAKUP NOWEGO BILETU OKRESOWEGO
– ZAPIS BILETU ZAKUPIONEGO PRZEZ INTERNET ZA POMOCĄ WITRYNY KKM.KMPLOCK.EU

1. ABY ROZPOCZĄĆ PROCES OBSŁUGI KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (KKM) NALEŻY NA EKRANIE STARTOWYM WYBRAĆ OPCJĘ „ZAKUP I KODOWANIE KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ” A NASTĘPNIE WSUNĄĆ KARTĘ KKM DO CZYTNIKA.

mera22

mera23

2. NA EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE INFORMACJĘ O AKTUALNYM STANIE KARTY, TZN. NUMER, TYP ORAZ DATA WAŻNOŚCI KARTY ORAZ W PRZYPADKU KARTY ULGOWEJ WAŻNOŚĆ ULGI. WYŚWIETLĄ SIĘ RÓWNIEŻ BILETY OKRESOWE AKTUALNIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KARCIE.

mera24

BILETY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KARCIE MOGĄ POSIADAĆ STATUS: BILET NIEWAŻNYBILET WAŻNYBILET PRZYSZŁY.

2.1. ABY ZAKOŃCZYĆ PROCES SPRAWDZANIA WAŻNOŚCI KARTY NALEŻY WCISNĄĆ „X” I/LUB WYJĄĆ KARTĘ Z CZYTNIKA.

2.2. ABY ZAKUPIĆ NOWY BILET OKRESOWY LUB ZAPISAĆ BILET ZAKUPIONY PRZEZ INTERNET NALEŻY WYBRAĆ OPCJĘ „ZAKODUJ BILET”.

3. ZAKUP NOWEGO BILETU OKRESOWEGO LUB ZAPIS NA KARTĘ BILETU ZAKUPIONEGO PRZEZ INTERNET.

3.1. PO WYBRANIU OPCJI „ZAKODUJ BILET” (Z PUNKTU 2.2.) URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE SPRAWDZI, CZY W SYSTEMIE ZNAJDUJĄ SIĘ BILETY ZAKUPIONE PRZEZ INTERNET, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZAPISANE NA KARTĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W CZYTNIKU.

mera25

3.2. W PRZYPADKU ODNALEZIENIA W SYSTEMIE TRANSAKCJI DO ZAPISANIA NA EKRANIE POJAWI SIĘ EKRAN O ODNALEZIENIU NIEZREALIZOWANYCH TRANSAKCJI INTERNETOWYCH. CHCĄC ZAPISAĆ BILET NA KARTĘ NALEŻY WYBRAĆ OPCJĘ „TAK”. WYBRANIE OPCJI „NIE” SPOWODUJE POWRÓT DO EKRANU STARTOWEGO – NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU W URZĄDZENIU NOWEGO BILETY OKRESOWEGO W PRZYPADKU NIEZAPISANIA NA KARTĘ NIEZREALIZWANEJ TRANSAKCJI INTERNETOWEJ.

mera26

3.2.1. PO WYBRANIU OPCJI „TAK” NASTĄPI ZAPIS BILETU KUPIONEGO PRZEZ INTERNET NA KARTĘ. W CZASIE TRWANIA TEGO PROCESU KARTA CAŁY CZAS POWINNA ZNAJDYWAĆ SIĘ W CZYTNIKU.

mera27

3.2.2. UDANY ZAPIS BILETU ZAKUPIONEGO PRZEZ INTERNET NA KARTĘ ZOSTANIE ZAKOŃCZONY POJAWIENIEM SIĘ PONIŻSZEGO KOMUNIKATU NA EKRANIE URZĄDZENIA. WYBRANIE OPCJI „OK” LUB WYJĘCIE KARTY Z CZYTNIKA SPOWODUJE POWRÓT DO EKRANU STARTOWEGO.

mera28

CHCĄC SPRAWDZIĆ PRAWIDŁOWOŚĆ ZAPISU BILETU NA KARTĘ NALEŻY PONOWNIE WYBRAĆ OPCJĘ „ZAKUP I KODOWANIE KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ” NA EKRANIE GŁÓWNYM ORAZ WSUNĄĆ KARTĘ DO CZYTNIKA – W OKNIE AKTUALNEGO STANU KARTY POWINIEN POJAWIĆ SIĘ ZAPISANY PRZED CHWILĄ NA KARTĘ KKM BILET.

3.3. W PRZYPADKU BRAKU W SYSTEMIE TRANSAKCJI INTERNETOWYCH DO ZAPISANIA NA KARTĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W CZYTNIKU NA EKRANIE POJAWI SIĘ EKRAN WYBORU BILETU OKRESOWEGO. U GÓRY DOSTĘPNE SĄ NAJPOPULARNIEJSZE BILETY OKRESOWE. WYBRANIE BILETU ODBYWA SIĘ POPRZEZ NACIŚNIĘCIA ZNAKU, „+” PRZY WYBRANYM BILECIE. PEŁNA LISTA BILETÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTĘPNA JEST PO WYBRANIU OPCJI „PEŁNA OFERTA BILETÓW ELEKTRONICZNYCH”.

mera29

LISTA WIDOCZNYCH NA EKRANIE BILETÓW DO WYBORU ZALEŻY OD TYPU KARTY WŁOŻONEJ DO CZYTNIKA – NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAKUPIENIA BILETU ULGOWEGO NA KARTĘ NORMALNĄ I ODWROTNIE. W PRZYPADKU KART Z ULGAMI „PŁOCKA KARTA FAMILIJNA 3+” NA EKRANIE POJAWIĄ SIĘ TYLKO 2 RODZAJE BILETÓW DO WYBORU.

3.3.1. PO WYBRANIU OPCJI „PEŁNA OFERTA BILETÓW ELEKTRONICZNYCH” NALEŻY WYBRAĆ STREFĘ OBOWIĄZYWANIA BILETU OKRESOWEGO.

mera30

3.3.2. NASTĘPNIE NALEŻY WYBRAĆ Z LISTY ILOŚĆ DNI WAŻNOŚCI BILETU.

mera31

3.3.3. NA EKRANIE WYŚWIETLONE ZOSTANĄ BILETY SPEŁNIAJĄCE WCZEŚNIEJ WPROWADZONE KRYTERIA (STREFA ORAZ ILOŚĆ DNI) – NALEŻY WYBRAĆ INTERESUJĄCY NAS BILET POPRZEZ WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „+” PRZY JEGO NAZWIE – BILETY RÓŻNIĄ SIĘ DNIAMI OBOWIĄZYWANIA – DOSTĘPNE SĄ BILETY WAŻNE PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ ORAZ BILETY WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

mera32

3.3.4. PO WYBORZE INERESUJĄCEGO NAS BILETU NA EKRANIE POJAWI SIĘ KALENDARZ, NA KTÓRYM ZAZNACZYĆ NALEŻY DATĘ POCZĄTKU WAŻNOŚCI BILETU. POLA Z POMARAŃCZOWYM TŁEM OZNACZAJĄ DNI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ WYBRANE, JAKO DATA POCZĄTKOWA (BILET MOŻNA KUPIĆ Z MAKSYMALNIE 30-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM). NAWIGACJA MIĘDZY MIESIĄCAMI ODBYWA SIĘ POPRZEZ PRZYCISKI ZE STRZAŁKAMI OBOK NAZWY MIESIĄCA.

mera33

3.3.5. WYBÓR DATY POCZĄTKU WAŻNOŚCI BILETU SPOWODUJE ZAZNACZENIE TEGO DNIA W KALENDARZU POGRUBIONĄ OBWOLUTĄUWAGA! WYBIERAMY TYLKO DZIEŃ POCZĄTKOWY – DATA WAŻNOŚCI BILETU ZOSTANIE WYLICZONA AUTOMATYCZNIE. ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEGO KROKU WCISKAMY „DALEJ”.

mera34

3.3.6. NA EKRANIE POJAWI SIĘ INFORMACJA Z DANYMI WYBRANEGO PRZEZ NAS BILETU – NALEŻY JE DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ I JEŚLI SĄ PRAWIDŁOWE ZAAKCEPTOWAĆ WCISKAJĄC PRZYCISK „DALEJ”. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY ANULOWAĆ OPERACJĘ PRZYCISKIEM „ANULUJ” I ROZPOCZĄĆ PROCES ZAKUPU OD NOWA.

mera35

3.3.7. PO ZATWIERDZENIU PARAMETRÓW BILETU ZOSTANIEMY PRZENIESIENI DO EKRANU PŁATNOŚCI.

mera36

PŁATNOŚĆ ZA BILETY ELEKTRONICZNE ODBYWA SIĘ W TAKI SAM SPOSÓB JAK PŁATNOŚĆ ZA BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE, CZASOWE I DOBOWE – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU PROCESU PŁATNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W PUNKCIE I. 3. TEJ INSTRUKCJI.

UWAGA

BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE, CZASOWE I DOBOWE KUPOWANE W AUTOMATACH MOBILNYCH NIE WYMAGAJĄ KASOWANIA, I SĄ WAŻNE NA DANY PRZEJAZD (JEDNOPRZEJAZDOWE) BĄDŹ OD MOMENTU ZAKUPIENIA W AUTOMACIE PRZEZ OKRES WAŻNOŚCI BILETU (CZASOWE I DOBOWE).

BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE, CZASOWE I DOBOWE KUPOWANE W AUTOMATACH STACJONARNYCH WYMAGAJĄ SKASOWANIA NIEZWŁOCZNIE PO WEJŚCIU DO POJAZDU – ZGODNIE Z PRZEPISAMI PORZĄDKOWYMI DLA GMINNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.