Taryfa przewozowa

obowiązuje od 01.05.2019 r.

CENNIK ZA BILETY /rodzaje biletów i opłat w zł brutto (podatek VAT 8%)/

Załącznik do Zarządzenia Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.04.2019. zmieniony Zarządzeniem Nr 484/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25.04.2019r.

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE A
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%] Ulgowy [75%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (45-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 45 minut od momentu skasowania
3,20
1,60
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
12,00 6,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 15-go dnia terminu ważności
50,00 25,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
90,00 45,00 22,50
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
236,00 118,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
76,00 38,00
19,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
200,00 100,00
Bilety grupowe
1. Bilet grupowy – dostępny jedynie w biletomacie
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 45 minut od momentu skasowania
3,20 x liczba osób
1,60 x liczba osób

 

BILET OBOWIĄZUJĄCY WYŁĄCZNIE W STREFIE G
Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Łąck) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne Gminy – Miasto Płock (strefa A)
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilet jednoprzejazdowy /na okaziciela/ (uprawniający do przejazdu na liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania
3,60 1,80

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE B
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących gmin.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
5,00 2,50
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
20,00 10,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
78,00 39,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
140,00 70,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
368,00 184,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
102,00 51,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
264,00 132,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE C
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
7,60 3,80
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
20,00 10,00
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach dziennych)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
108,00 54,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
196,00 98,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
510,00 255,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
150,00 75,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
340,00 170,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZNIE W APLIKACJI MOBILNEJ
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock oraz przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin. Bilet ważny od 21.06.2019 r. do 30.09.2019 r.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilet weekendowy (sezonowy)
1. Bilet weekendowy (sezonowy) dla jednej osoby
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu w aplikacji mobilnej
10,00 5,00
2. Bilet weekendowy (sezonowy) grupowy [maksymalnie 5 osób]
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 16:00 w piątek do godziny 23:59 w niedzielę od momentu zakupu w aplikacji mobilnej
20,00