Taryfa przewozowa

CENNIK ZA BILETY /rodzaje biletów i opłat w zł brutto (podatek VAT 8%)/

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2047/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2016 roku

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE A
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne Gminy-Miasto Płock.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%] Ulgowy [75%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (45-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 45 minut od momentu skasowania
2,80
1,40
2. Bilet 75-minutowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania
3,40
1,70
3. Karnet 11-przejazdowy
uprawniający do 11 pojedynczych przejazdów środkami transportu od momentu skasowania (każdego odcinka)
28,00
14,00
Bilety krótkookresowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 24-godzinny
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
8,40 4,20
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 15-go dnia terminu ważności
40,00 20,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
72,00 36,00 18,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
190,00 95,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
60,00 30,00
15,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
158,00 79,00
Bilety grupowe
1. Bilet grupowy – dostępny jedynie w biletomacie
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 45 minut od momentu skasowania
2,80 x liczba osób
1,40 x liczba osób

 

BILET OBOWIĄZUJĄCY WYŁĄCZNIE W STREFIE G
Przejazd wyłącznie w granicach administracyjnych jednej z obsługiwanych gmin (Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała) z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez granice administracyjne Gminy – Miasto Płock (strefa A)
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilet jednoprzejazdowy /na okaziciela/ (uprawniający do przejazdu na liniach dziennych)
1. Bilet jednoprzejazdowy
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania
3,20 1,60

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE B
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne dwóch bezpośrednio sąsiadujących gmin.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
4,00 2,00
2. Bilet 90-minutowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 90 minut od momentu skasowania
5,00 2,50
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
74,00 37,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
130,00 65,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
340,00 170,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
84,00 42,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
220,00 110,00

 

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE C
Przejazd w obszarze wyznaczonym przez granice administracyjne trzech i więcej sąsiadujących ze sobą gmin.
Rodzaj biletu Normalny Ulgowy [50%]
Bilety jednoprzejazdowe i czasowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy (60-minutowy)
uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania
6,00 3,00
2. Bilet 90-minutowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 90 minut od momentu skasowania
7,20 3,60
Bilety długookresowe /imienne/ elektroniczne (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)
1. Bilet 15-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 piętnastego dnia terminu ważności
100,00 50,00
2. Bilet 30-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności
180,00 90,00
3. Bilet 90-dniowy
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności
470,00 235,00
4. Bilet 30-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 30-go dnia terminu ważności
108,00 54,00
5. Bilet 90-dniowy ważny od poniedziałku do piątku
uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów (od pn. do pt.) do godziny 23:59 90-go dnia terminu ważności
282,00 141,00
Inline
Inline