Biletomaty ELGEBA

I. ZAKUP BILETU


1. WYBIERZ NA EKRANIE DOTYKOWYM ODPOWIEDNI RODZAJ BILETU. BILETY NORMALNE ZNAJDUJĄ SIĘ Z LEWEJ STRONY, ULGOWE – Z PRAWEJ

ABY WYBRAĆ BILET CZASOWY WYBIERZ OPCJĘ „BILETY CZASOWE”, A NASTĘPNIE WYBIERZ ODPOWIEDNI BILET


2. NA EKRANIE PŁATNOŚCI POJAWI SIĘ KWOTA DO ZAPŁATY ORAZ OBSŁUGIWANE NOMINAŁY MONET. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODANIA KOLEJNEGO BILETU DO ZAKUPU W PRZYPADKU, GDY PODRÓŻUJE Z TOBĄ WSPÓŁPASAŻER. PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU BILETU NA ZAPAS (NA KOLEJNY PRZEJAZD), GDYŻ KUPIONY BILET JEST OD RAZU SKASOWANY. ZA BILET(Y) MOŻNA ZAPŁACIĆ KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ W TECHNOLOGII PAYPASS LUB PAYWAVE.


3.1. PŁATNOŚĆ BILONEM

DO SZCZELINY WRZUTOWEJ NALEŻY POJEDYNCZO WRZUCAĆ MONETY, DO UZYSKANIA CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY. AUTOMAT WYDAJE RESZTĘ. WYDRUKOWANY BILET (BILETY) ORAZ EWENTUALNĄ RESZTĘ NALEŻY WYCIĄGNĄĆ Z DOLNEJ SZALKI AUTOMATU.

3.2. PŁATNOŚĆ KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ

PO WYBRANIU TEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI POJAWI SIĘ EKRAN PŁATNOŚCI KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ.

ABY ZAPŁACIĆ KARTĄ NALEŻY PRZYŁOŻYĆ KARTĘ DO CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO NA KILKA SEKUND, DO MOMENTU USŁYSZENIA SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO. PO AKCEPTACJI PŁATNOŚCI BILET ZOSTANIE WYDRUKOWANY I ZRZUCONY DO DOLNEJ SZALKI.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYDRUKOWANIA DOWODU ZAPŁATY.


4. BILET Z AUTOMATU BILETOWEGO JEST BILETEM SKASOWANYM. BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE WAŻNE SĄ TYLKO W CZASIE PRZEJAZDU, PODCZAS KTÓREGO ZOSTAŁY ZAKUPIONE. Z BILETÓW CZASOWYCH MOŻNA KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ W INNYCH POJAZDACH DO MOMENTU KOŃCA ICH WAŻNOŚCI.


II. OBSŁUGA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


1. NACIŚNIJ NA EKRANIE PRZYCISK KARTA MIEJSKA2. KARTĘ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NALEŻY UMIEŚCIĆ W SZCZELINIE NA KARTĘ I POCZEKAĆ NA ODCZYT DANYCH Z KARTY.


3. NASTĘPNIE NALEŻY WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ NA EKRANIE.


4.1. PRZYCISK SPRAWDŹ KARTĘ MIEJSKĄ SŁUŻY DO ODCZYTU, JAKIE BILETY SĄ AKTUALNIE ZAPISANE NA KKM. PO JEGO WYBRANIU POJAWI SIĘ EKRAN „BILETY NA KARCIE”.

4.2. PRZYCISK ZAPISZ BILET NA KKM JEST WIDOCZNY TYLKO W PRZYPADKU, GDY NA KARTĘ, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W SZCZELINIE BILETOMATU, DOKONANO ZAKUPU BILETU PRZEZ SERWIS INTERNETOWY KKM (http://kkm.kmplock.eu). PO JEGO NACIŚNIĘCIU BILETOMAT ZAPISZĘ NA KARTĘ KKM BILET I DODATKOWO WYDRUKUJE „POTWIERDZENIE DOŁADOWANIA”.

POPRAWNOŚĆ ZAPISU NA KARTĘ MOŻNA SPRAWDZIĆ POPRZEZ UŻYCIE OPCJI „SPRAWDŹ KARTĘ MIEJSKĄ”. OPCJA „ZAPISZ BILET NA KKM” NIE BĘDZIE DOSTĘPNA.


[Kliknij TUTAJ, aby pobrać instrukcję w formacie .pdf]