Szanowni Państwo, przypominamy, że od 1 stycznia zmienia się sposób zakupu biletów w aplikacjach mobilnych i zasady przeprowadzania kontroli biletów.

Od nowego roku podczas zakupu biletów: jednoprzejazdowych przesiadkowych, biletów 24-godzinnych oraz biletów weekendowych we wszystkich aplikacjach mobilnych w których dostępne są bilety KM – Płock (PłocKArta, MoBilet, Mpay oraz aplikacjach bankowych) po wybraniu odpowiedniego biletu każdorazowo będziemy musieli wpisać numer taborowy autobusu, którym będziemy podróżować.

W styczniu zmienią się także zasady kontroli biletów w autobusach KM – Płock. W przypadku kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych będą blokowane nie tylko biletomaty i kasowniki, ale także aplikacje mobilne w pojeździe, którym przeprowadzana będzie kontrola.

Przypominamy także, że od grudnia możliwość zakupu biletów autobusowych w aplikacji SkyCash na terenie Płocka nie jest już dostępna. Pasażerowie, którzy wcześniej nabyli bilety długookresowe w tej aplikacji, mają do nich dostęp jak do tej pory w zakładce „Moje bilety”.

– Czym jest numer taborowy autobusu?

Numer taborowy to indywidualny numer każdego pojazdu. Składa się on z trzech cyfr.

– Gdzie znajdę numer taborowy autobusu?

Znajduje się on na każdym autobusie w kilku miejscach:

Na zewnątrz pojazdu: z przodu autobusu po lewej stronie, na bokach autobusu, tj. nad pierwszymi drzwiami i równolegle na drugiej stronie pojazdu, czyli nad oknem kabiny kierowcy oraz z tyłu autobusu obok tablicy z numerem linii

 

Wewnątrz pojazdu: w przedniej części autobusu, na ścianie kabiny kierowcy, na środku autobusu naprzeciwko drugich drzwi oraz w tylnej części autobusu na ostatniej ścianie pojazdu

 

– Czy po wpisaniu numeru taborowego nadal będę mógł przesiadać się do innych autobusów w czasie trwania biletu?

Tak. Nie zmieniamy zasad obowiązywania biletów jednoprzejazdowych przesiadkowych.

Przesiadać się będzie można. Podczas kontroli biletów będzie brana pod uwagę godzina zakupu.

– Czy wprowadzone zmiany dotyczą również zakupu biletów w biletomatach oraz punktach sprzedaży biletów?

Nie, zmiany dotyczą wyłącznie zakupu biletów w aplikacjach mobilnych.

– Czy kupując bilet długookresowy w aplikacji muszę wpisać numer taborowy?

Nie. Zmiany dotyczą tylko zakupu biletów jednoprzejazdowych przesiadkowych, biletów 24-godzinnych oraz biletów weekendowych.

– Co w przypadku, kiedy wpiszę niewłaściwy numer taborowy autobusu?

Zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów, Kontroli i Rozpatrywania Reklamacji obowiązującym w Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o, za nieważny uznaje się bilet zakupiony w aplikacjach mobilnych, zawierający nieprawidłowy numer taborowy.

– W jaki sposób będą przeprowadzane kontrole biletów od 1 stycznia 2023?

Po rozpoczęciu kontroli zablokowana zostanie możliwość zakupu biletów w aplikacjach mobilnych dla konkretnego numeru taborowego.  Oprócz tego, tak jak dotychczas podczas kontroli biletomat mobilny oraz kasownik będą zablokowane.

– W jakich aplikacjach mobilnych mogę kupić bilet Komunikacji Miejskiej – Płock?

Bilety KM – Płock są dostępne w aplikacjach: PłocKArta, MoBilet, Mpay oraz wybranych aplikacjach bankowych.