• autobusy kursować będą według rozkładów jazdy na niedziele niehandlowe (tj. bez linii podmiejskich)
  • obowiązywać będą godziny odjazdów podane w rozkładach jazdy na przystankach oraz na naszej stronie internetowej w kolumnie „niedziela niehandlowa i święto”