Dotyczy sprzedaży dwustronnego pylonu cenowego stacji paliw z wyświetlaczem cen produktów paliwowych firmy TEDSYSTEM ELECTRONICS.

I. Charakterystyka pylonu:

1. Wyświetlacze cyfrowe led dwóch rodzajów paliw są zainstalowane po obu stronach pylonu.

2. Litery napisu „STACJA PALIW” znajdujące się na poziomych ramionach są podświetlane.

3 Cenę paliw można zmienić za pomocą pilota radiowego o zasięgu do 100 metrów lub za pomocą klawiatury PC podłączanej do elektroniki wyświetlaczy (klawiatura, dwa piloty oraz instrukcja obsługi wyświetlacza w komplecie).

4. Intensywność świecenia wyświetlaczy jest sterowana automatycznie przy udziale czujnika natężenia światła lub po wybraniu odpowiedniej opcji ręcznie zgodnie z instrukcją.

5. Wysokość znaków wyświetlacza wynosi 0,20 m.

6. Wymiary pylonu: wysokość 4,00 m, szerokość podstawy 1,50 m, szerokość z ramieniem 2,50 m

7. Szkielet pylonu wykonano z kształtowników stalowych 100x100x4 mm.

8. Pylon cenowy pokryto płytą kompozytową typu dibond. Istnieje możliwość demontażu ramion poziomych pylonu.

9. Elektronika sterująca pylonem znajduje się pod wyświetlaczem i jest zasilana napięciem przemiennym o potencjale 230 Volt.

10. Pylon cenowy został zdemontowany.

11.Fundament pylonu, z uwagi na gabaryty, nie jest przedmiotem ogłoszenia.

12.Transport i załadunek po stronie Kupującego. 

II. Kontakt

 1. Zapytania prosimy przesyłać na adres sekretariat@kmplock.eu
 2. Osoby do kontaktu:
 • Pan Krzysztof Krysiak – nr tel. 500-110-319 – sprawy merytoryczne,
 • Mariusz Kwiatkowski – nr tel. 517-602-353 – sprawy merytoryczne,
 • Katarzyna Zgrzebnicka – nr tel. 24 367-51-67 – sprawy formalno-prawne.

III. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@kmplock.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2022r. do godz. 10:00
 2. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta kupna pylonu cenowego”.
 3. Po godz. 10:00 prosimy o przesłanie hasła do otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert w dniu 29.07.2022r. o godz. 10:30
 5. Oferta kupna winna zawierać cenę netto. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT.
 6. Minimalna cena sprzedaży pylonu wynosi 10 000,00 zł netto.
 7. Pylon zostanie sprzedany na podstawie oferty z najwyższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z tą samą ceną przez różnych oferentów decyduje data złożenia na podany adres mailowy.
 8. Oferty złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.
 9. Zarząd KM-Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania oferty sprzedaży w/w pylonu bez podania przyczyny.