Kiedy w autobusach komunikacji miejskiej powinna zostać włączona klimatyzacja?

Latem, kiedy temperatura powietrza przekracza 22 stopnie Celsjusza dyspozytor wydaje polecenie kierowcom aby włączyli klimatyzację. Bezpośrednio po otrzymaniu polecenia kierowcy włączają klimatyzację i zamykają szyberdachy, a na najbliższej pętli zamykają i blokują wszystkie okna.

Podobnie jest z wyłączaniem, kierowcy na polecenie dyspozytora wyłączają klimatyzację na najbliższej pętli i odblokowują okna. A w razie potrzeby otwierają szyberdachy.

Obecnie mamy 72 autobusów z klimatyzacją. Każdy klimatyzowany pojazd posiada informacyjny piktogram nad środkowymi drzwiami, widoczny dla pasażerów oczekujących na przystanku. W aplikacji Mybus jest możliwość sprawdzenia czy autobus, którym chcesz jechać posiada klimatyzację. Ponadto każdy zakupiony autobus dla Komunikacji Miejskiej – Płock będzie klimatyzowany.

Co można zrobić, aby klimatyzacja działała wydajniej?

Pasażerowie korzystają z „ciepłego” guzika. Dzięki temu  jeśli na przystankach nie ma oczekujących pasażerów i nikt nie wysiada z pojazdu drzwi pozostają zamknięte, chłodne powietrze nie „ucieka” na zewnątrz i jednocześnie do środka nie dostaje się gorące powietrze.

Dodatkowo okna w pojazdach klimatyzowanych są blokowane. Pasażerowie nie powinni próbować ich otwierać, ponieważ kończy się to niepowodzeniem lub uszkodzeniem elementów.