Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. sprzeda dwustronny pylon stacji paliw z wyświetlaczem cen produktów paliwowych firmy TEDSYSTEM ELECTRONICS. Wyświetlacze cyfrowe led dwóch rodzajów paliw są zainstalowane po obu stronach pylonu. Litery napisu „STACJA PALIW” znajdujące się na poziomych ramionach są podświetlane. Cenę paliw można zmienić za pomocą pilota radiowego o zasięgu do 100 metrów lub za pomocą klawiatury PC podłączanej do elektroniki wyświetlaczy (klawiatura, dwa piloty oraz instrukcja obsługi wyświetlacza w komplecie). Intensywność świecenia wyświetlaczy jest sterowana automatycznie przy udziale czujnika natężenia światła lub po wybraniu odpowiedniej opcji ręcznie zgodnie z instrukcją. Wysokość znaków wyświetlacza wynosi  0,20 m.  Wymiary pylonu: wysokość 4,00 m, szerokość podstawy 1,50m, szerokość z ramieniem 2,50m. Szkielet pylonu wykonano z kształtowników stalowych 100x100x4 mm. Pylon cenowy pokryto płytą kompozytową typu dibond. Istnieje możliwość demontażu ramion poziomych pylonu. Elektronika sterująca pylonem znajduje się pod wyświetlaczem i jest zasilana napięciem przemiennym o potencjale 230 Volt. Minimalna cena sprzedaży pylonu wynosi 10 000,00 zł netto. Fundament pylonu, z uwagi na gabaryty, nie jest przedmiotem ogłoszenia. Transport  i załadunek po stronie klienta.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24 367-51-31. Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert kupna z proponowaną ceną zakupu do Sekretariatu Spółki (ul. Przemysłowa 17) w terminie do dnia 17.06.2022 roku. Oferty kupna winny zawierać cenę netto. Do ceny netto zostanie naliczony podatek VAT. Pylon zostanie sprzedany na podstawie oferty z najwyższą ceną a w przypadku złożenia ofert z tą samą ceną przez różnych oferentów decyduje data wpływu potwierdzona przez Sekretariat KM-Płock. Oferty złożone po 17.06.2022 roku mogą nie zostać rozpatrzone. Zarząd KM-Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania oferty sprzedaży w/w pylonu bez  podania przyczyny.