W czwartek 16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało) autobusy wszystkich linii kursować będą jak w niedziele niehandlowe i święta (tj. bez linii podmiejskich). Natomiast w piątek 17 czerwca 2022 r. autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na dzień powszedni szkolny.