Decyzją rządu zwiększony został limit osób, które jednocześnie mogą podróżować środkami publicznego transportu zbiorowego. 

W przypadku autobusów komunikacji miejskiej jest to 75% obłożenia danego środka transportu. Co ważne, do tej ilości nie wlicza się osób zaszczepionych (pełną dawką) przeciwko COVID-19. Nadal obowiązuje konieczność zakrywania w autobusach ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej.