Zlikwidowaliśmy tzw. strefy buforowe w naszych pojazdach i udostępniliśmy tym samym więcej przestrzeni, w tym siedzenia z przodu pojazdu. Pierwsze drzwi od dziś będą również dostępne dla pasażerów.
Należy jednak pamiętać o obowiązujących obostrzeniach w środkach komunikacji zbiorowej- wciąż trzeba przestrzegać nakazu noszenia maseczek.