Od 22 kwietnia 2021 r. autobusy linii 3233356162A i wróciły na swoje stałe trasy przez ul. Chemików.