Od soboty w całym kraju – poza powiatami objętymi strefą czerwoną – będą obowiązywały obostrzenia takie jak w strefie żółtej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi

  1. a) 100% liczby miejsc siedzących albo
  2. b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.