Jako Operator transportu zbiorowego z 60 – letnim doświadczeniem dla, którego bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego było i jest priorytetem zostaliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji o skierowaniu autobusów linii 103 na trasę objazdową.

Niestety wykonawca prac remontowo budowlanych drogi wojewódzkiej 559 i drogi powiatowej Brudzeń Duży – Sobowo, nie zapewnił warunków dla wykonania usługi transportu zbiorowego przez Komunikację Miejską – Płock w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom, a jednocześnie nie narażać mienia Spółki na straty.

Mimo zgłaszanych problemów przejazdu do wykonawcy robót na odcinku w Sikorzu, stan drogi nie poprawił się, a po ostatnich opadach deszczu uległ znacznemu pogorszeniu się. Czego skutkiem są poważne uszkodzenia podwozia trzech autobusów Komunikacji Miejskiej – Płock na tym odcinku drogi.

W związku z powyższym informujemy iż autobusy linii 103 aż do odwołania skierowane zostały na trasę objazdową:

  • autobusy linii 103 w obydwu kierunkach kursować będą objazdem po trasie: Srebrna – Sikórz (nawrót na rondzie, zatrzymanie na przystanku Sikórz, kościół w stronę Płocka) – Kobierniki – Siecień – Gorzechowo – Brudzeń Mały – Brudzeń Duży i bez dojazdu do Sobowa
  • w związku z objazdem autobusy linii 103 w obydwu kierunkach ominą przystanki: Sikórz, cmentarz; Parzeń, wsch.; Parzeń, remiza; Parzeń, Krzyżanowo; Parzeń, Janówek i Brudzeń Duży, Wspólna
  • autobusy nie będą się zatrzymywać na przystankach na trasie objazdowej