1 maja 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 102, 103, 105 i 120 na dni powszednie.

Linia 102

 • uruchomione zostaną kursy o godz.
  • 10:05 z Dworca kolejowego do Murzynowa oraz 11:02 z Murzynowa do Płocka
  • 22:28 z Dworca kolejowego do Murzynowa (powrót z Murzynowa do Płocka jako linia 105 p. Brwilno)
 • nie będą wykonywane kursy o godz.
  • 8:05 z Dworca kolejowego do Murzynowa oraz 9:07 z Murzynowa do Płocka
  • 20:14 z Dworca kolejowego do Murzynowa oraz 21:12 z Murzynowa do Płocka

Linia 103

 • uruchomione zostaną kursy o godz. 22:33 z Dworca kolejowego do Brudzenia Dużego oraz 23:11 z Brudzenia Dużego do Płocka

Linia 105

 • uruchomiony zostanie kurs o godz. 23:15 z Murzynowa do Płocka p. Brwilno (kurs powrotny po kursie linii 102)

Linia 120

 • uruchomione zostaną kursy o godz. 7:42 z Jachowicza do Staroźreb oraz 8:34 ze Staroźreb do Płocka