Od środy 1 kwietnia 2020 r. do odwołania nie będą wykonywane wybrane kursy linii podmiejskich:

 • w dni powszednie zawieszone będą wybrane kursy linii 100101102103104105110 i 111
 • w soboty zawieszone będą wybrane kursy linii 101103104105 i 111 oraz wszystkie kursy linii 102
 • w niedziele zawieszone będą wybrane kursy linii 103 i 111 oraz wszystkie kursy linii 140 (od 29 marca nie są również wykonywane niedzielne kursy linii 130)

[WYKAZ ZAWIESZONYCH KURSÓW LINII PODMIEJSKICH W PLIKU PDF]

 

W DNI POWSZEDNIE ZAWIESZONE ZOSTANĄ KURSY

 • linia 100
  • z Dziarnowa 7:15, 8:35
  • ze Starej Białej 7:22, 8:42, 12:02, 15:35, 17:47, 20:03
  • z Dworca kolejowego 7:39d, 11:18s, 15:04s, 17:19s, 19:14s (d – do Dziarnowa, s – do Starej Białej)
 • linia 101
  • ze Starych Proboszczewic 6:55, 7:50, 16:10, 17:10, 18:41
  • z Dworca kolejowego 6:10, 7:03, 15:20, 16:20, 17:49
 • linia 102
  • z Murzynowa 6:55, 14:52, 16:53
  • z Dworca kolejowego 5:54, 13:50, 15:50
 • linia 103
  • z Sobowa 6:37, 12:33, 16:48
  • z Brudzenia Dużego 6:44, 12:40, 16:55, 18:05
  • z Mańkowa 7:02, 11:06, 12:57, 13:41, 15:36, 16:36, 17:12, 18:22
  • z Dworca kolejowego 5:34o, 10:37m, 11:28o, 13:08m, 15:08m, 15:53o, 16:08m, 17:08b (o – do Sobowa, m – do Mańkowa, b – do Brudzenia Dużego)
 • linia 104
  • z Wyszyny 7:41, 11:36, 14:41, 17:16, 18:16, 20:32
  • z Dworca kolejowego 7:12, 11:08, 14:08, 16:43, 17:48, 20:03
 • linia 105
  • z Brwilna, Antoniówki 8:10, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 17:05, 18:05
  • z Dworca kolejowego 7:38, 9:33, 11:33, 13:33, 15:38, 16:38, 17:38
 • linia 110
  • z Lelic 7:44, 16:59
  • z Umienina 14:26
  • z Dworca kolejowego 6:45e, 13:45u, 16:05e (e – do Lelic, u – do Umienina)
 • linia 111
  • z Rempina 6:26, 16:36
  • ze Starych Proboszczewic 6:44, 7:44, 10:44, 13:44, 16:54, 19:04
  • z Dworca kolejowego 5:21r, 7:05p, 10:00p, 13:06p, 15:30r, 18:20p (r – do Rempina, p – do Starych Proboszczewic)

 

W SOBOTY ZAWIESZONE ZOSTANĄ KURSY

 • linia 101
  • ze Starych Proboszczewic 6:06, 12:06
  • z Dworca kolejowego 5:22, 11:24
 • linia 102
  • zawieszone wszystkie kursy w soboty
 • linia 103
  • z Brudzenia Dużego 6:36, 12:36, 14:36, 19:41
  • z Mańkowa 6:53, 12:53, 14:53, 19:58
  • z Dworca kolejowego (do Brudzenia Dużego) 5:43, 11:42, 13:42, 18:48
 • linia 104
  • z Wyszyny 15:22
  • z Dworca kolejowego 14:52
 • linia 105
  • z Brwilna, Antoniówki 12:10, 15:10, 17:10, 19:10
  • z Dworca kolejowego 11:33, 14:43, 16:33, 18:33
 • linia 111
  • ze Starych Proboszczewic 10:44, 12:44, 18:14
  • z Dworca kolejowego 10:00, 12:00, 17:30

 

W NIEDZIELE ZAWIESZONE ZOSTANĄ KURSY

 • linia 103
  • z Mańkowa 12:36, 14:31, 16:31, 20:42
  • z Dworca kolejowego (do Mańkowa) 11:58, 13:48, 15:53, 20:03
 • linia 111
  • ze Starych Proboszczewic 8:59, 10:44, 18:14
  • z Dworca kolejowego 10:00, 12:00, 17:30
 • linia 140
  • zawieszone wszystkie kursy w niedziele