W weekend majowy 2020 r. autobusy KM kursować będą według następującego porządku:

1 maja (piątek, święto) oraz 3 maja (niedziela, święto)

  • obowiązywać będą godziny odjazdów podane w rozkładach jazdy w kolumnie „niedziela i święta / odjazdy w niedziele i święta”
  • nie będą wykonane kursy oznaczone w niedzielnych rozkładach jazdy literą „d” na liniach 2, 3, 4, 7, 14, 19, 22 i 35
  • nie będą kursowały autobusy linii miejskich 0, 10, 15, 24 i 26 oraz wszystkich linii podmiejskich poza liniami 100, 103 i 111
  • wykonane będą wszystkie niedzielne kursy linii miejskich 20, 31, 32 i 33 oraz linii podmiejskich 100, 103 i 111
  • kurs linii 35 o godz. 22:15 z pętli Orlen, brama I będzie wydłużony do Borowiczek

2 maja (sobota)

  • obowiązywać będą godziny odjazdów podane w rozkładach jazdy w kolumnie „sobota / odjazdy w soboty”
  • autobusy linii miejskich i podmiejskich kursować będą według rozkładu jazdy na SOBOTY bez ograniczeń