W związku z zamknięciem dla ruchu odcinka ul. Szpitalnej oraz drogi wojewódzkiej nr 562 na czas organizacji imprezy sportowej Garmin Iron Triathlon Płock 2019 w niedzielę 26 maja 2019 r. w godz. 8 – 16 autobusy linii 105 kursować będą na trasie skróconej do pętli Winiary, szpital.

Zmiana dotyczyć będzie kursów:

  • 7:38 Dworzec kolejowy – 8:00 Brwilno, Antoniówka – skrócony do pętli Winiary, szpital (przyj. 7:52)
  • 8:10 Brwilno, Antoniówka – 8:33 Dworzec kolejowy – wykonany od pętli Winiary, szpital (odj. 8:18)
  • 12:33 Dworzec kolejowy – 12:55 Brwilno, Antoniówka – skrócony do pętli Winiary, szpital (przyj. 12:47)
  • 13:10 Brwilno, Antoniówka – 13:33 Dworzec kolejowy – wykonany od pętli Winiary, szpital (odj. 13:18)