KM-Płock Sp. z o.o. informuje, że jest możliwość zakupienia urządzeń, narzędzi i przedmiotów stanowiących zbędne składniki majątku Spółki.

[Tutaj znajdą Państwo szczegółowy wykaz oraz dodatkowe informacje]