Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż dystrybutorów paliw Gilbarco SK 700 – 2 szt. , rok prod. 2005. Wyżej wymienione dystrybutory można oglądać w siedzibie spółki przy ul. Przemysłowej 17 w terminie do dn. 2018.02.19. do godz. 12.00.

Zamkniętą kopertę z zaproponowaną ceną brutto z dopiskiem „DYSTRUBUTORY” należy złożyć w siedzibie spółki pok. 217 lub mailem na adres grzegorz.kulpa@kmplock.eu

Termin składania ofert upływa w dniu 2018.02.19 o godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie KM-Płock w pok. 215 w dniu 2018.02.19. o godz.12.10.

Szczegółowych informacji udziela Grzegorz Kulpa – 24 367-51-50 lub 51

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych przyczyn.