Elektroniczne tablice podające na przystankach rzeczywisty czas przyjazdu autobusu Komunikacji Miejskiej będą w najbliższych dniach wyłączane. Wymagają okresowej konserwacji.

System powiadamiania pasażerów KM jest wygodny, pozwala precyzyjnie wskazać czas przyjazdu wybranego autobusu na przystanek, ale jak każde urządzenie wymaga okresowego przeglądu.
Z tego powodu w najbliższych dniach, sukcesywnie, elektroniczne tablice podające na przystankach autobusowych informację o czasie przyjazdu autobusu KM będą czasowo wyłączane.