W związku z zamknięciem dla ruchu odcinka ulicy Bielskiej (od ul. Targowej do ul. Sierpeckiej) od 8 do 14 listopada 2017 r. (środa – wtorek) codziennie w godzinach 9 – 17 autobusy linii 4, 15, 24, 110, 111 i 112 zostaną skierowane na trasy objazdowe (szczegóły poniżej).

Wsiadanie i wysiadanie z autobusów linii 110, 111 i 112 codziennie w godzinach od 9 do 17 na terenie centrum Płocka możliwe będzie tylko na przystanku Dworzec kolejowy!

Autobusy ww. linii w godzinach 9 – 17 w obydwu kierunkach omijać będą przystanki: Stanisławówka, Piękna, Jachowicza (teatr), Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Lotnisko – z Dworca kolejowego przejadą po trasie: Chopina – Otolińska – Nowe Boryszewo – Stróżewko i od ul. Bielskiej normalną trasą w kierunku Lelic / Starych Proboszczewic / Bielska.

Trasy linii 4 i 24 będą skrócone do przystanku Orlen Arena. Na trasie Orlen Arena – Cm. Komunalny (– Brochocin) kursować będą autobusy komunikacji zastępczej x24.

Autobusy linii 15 na kursach do Cm. Komunalnego w dniach 11 i 12 listopada zostaną skierowane na Dworzec kolejowy (bez dojazdu do Cm. Komunalnego). Kursy do / z ul. Targowej bez zmian.

ZOBACZ WYKAZ KURSÓW SKIEROWANYCH NA TRASĘ OBJAZDOWĄ

TRASA OBJAZDOWA DLA LINII 110 (w godz. 9 – 17):

 • z Płocka: początek trasy bez zmian na Dworcu kolejowym, dalej przejazd bez zatrzymywania się na przystankach po trasie: Chopina – Otolińska – Nowe Boryszewo – Stróżewko (droga powiatowa 5203W) – Bielska i od przystanku Trzepowo, Bielska normalną trasą do Bronowa-Zalesia / Umienina / Lelic;
 • autobusy linii 110 w kierunku Lelic ominą przystanki: Stanisławówka, Piękna, Jachowicza (teatr), Obr. Westerplatte, Kochanowskiego, Lotnisko i Cm. Komunalny;
 • do Płocka: normalną trasą z Lelic / Umienina / Bronowa-Zalesia do przystanku Trzepowo, Bielska, dalej przejazd bez zatrzymywania się na przystankach po trasie: Bielska – droga powiatowa 5203W – Nowe Boryszewo – Otolińska – Chopina – Dworzec kolejowy (koniec trasy);
 • autobusy linii 110 w kierunku Płocka ominą przystanki: Cm. Komunalny, Lotnisko, Kochanowskiego, Obr. Westerplatte, Jachowicza (teatr), Piękna i Stanisławówka.

TRASA OBJAZDOWA DLA LINII 111 W DNIU 8 LISTOPADA (w godz. 9 – 17):

 • z Płocka: początek trasy bez zmian na Dworcu kolejowym, dalej przejazd bez zatrzymywania się na przystankach po trasie: Chopina – Otolińska – Nowe Boryszewo – Stróżewko (droga powiatowa 5203W) – Bielska – Nowe Trzepowo – Sierpecka (nawrót przed przejazdem kolejowym) i od przystanku Sierpecka, szkoła normalną trasą do Starych Proboszczewic / Rempina (Sierpecka – Nowe Trzepowo – Stare Draganie – Bronowo Kmiece itd.);
 • autobusy linii 111 w kierunku Starych Proboszczewic ominą przystanki: Stanisławówka, Piękna, Jachowicza (teatr), Obr. Westerplatte, Kochanowskiego, Lotnisko i Cm. Komunalny;
 • do Płocka: normalną trasą z Rempina / Starych Proboszczewic do przystanku Sierpecka, szkoła (nawrót na ul. Sierpeckiej przed przejazdem kolejowym), dalej bez zatrzymywania się na przystankach: Sierpecka – Nowe Trzepowo – Bielska – droga powiatowa 5203W – Nowe Boryszewo – Otolińska – Chopina – Dworzec kolejowy (koniec trasy);
 • autobusy linii 111 w kierunku Płocka ominą przystanki: Cm. Komunalny, Lotnisko, Kochanowskiego, Obr. Westerplatte, Jachowicza (teatr), Piękna i Stanisławówka.

TRASA OBJAZDOWA DLA LINII 111 W DNIACH 9 – 14 LISTOPADA (w godz. 9 – 17):

 • z Płocka: początek trasy bez zmian na Dworcu kolejowym, dalej przejazd bez zatrzymywania się na przystankach po trasie: Chopina – Otolińska – Nowe Boryszewo – Stróżewko (droga powiatowa 5203W) – Bielska – Cm. Komunalny (wjazd na pętlę) – Sierpecka i od przystanku Sierpecka, szkoła normalną trasą do Starych Proboszczewic / Rempina;
 • autobusy linii 111 w kierunku Starych Proboszczewic ominą przystanki: Stanisławówka, Piękna, Jachowicza (teatr), Obr. Westerplatte, Kochanowskiego i Lotnisko;
 • do Płocka: normalną trasą z Rempina / Starych Proboszczewic do przystanku Sierpecka, szkoła, dalej Sierpecka – Bielska (z wjazdem na pętlę Cm. Komunalny) i bez zatrzymywania się na przystankach: Bielska – droga powiatowa 5203W – Nowe Boryszewo – Otolińska – Chopina – Dworzec kolejowy (koniec trasy);
 • autobusy linii 111 w kierunku Płocka ominą przystanki: Lotnisko, Kochanowskiego, Obr. Westerplatte, Jachowicza (teatr), Piękna i Stanisławówka.

TRASA OBJAZDOWA DLA LINII 112 (w godz. 9 – 17):

 • z Płocka: początek trasy bez zmian na Dworcu kolejowym, dalej przejazd bez zatrzymywania się na przystankach po trasie: Chopina – Otolińska – Nowe Boryszewo – Stróżewko (droga powiatowa 5203W) – Bielska i od przystanku Krzywosy normalną trasą do Bielska;
 • autobusy linii 112 w kierunku Bielska ominą przystanki: Stanisławówka, Piękna, Jachowicza (teatr), Obr. Westerplatte, Kochanowskiego, Lotnisko i Cm. Komunalny;
 • do Płocka: normalną trasą z Bielska do przystanku Tchórz, dalej przejazd bez zatrzymywania się na przystankach po trasie: Bielska – droga powiatowa 5203W – Nowe Boryszewo – Otolińska – Chopina – Dworzec kolejowy (koniec trasy);
 • autobusy linii 112 w kierunku Płocka ominą przystanki: Cm. Komunalny, Lotnisko, Kochanowskiego, Obr. Westerplatte, Jachowicza (teatr), Piękna i Stanisławówka.

OBJAZD DLA LINII 4 I 24 (w godz. 9 – 17):

 • z Podolszyc / ze Św. Huberta: normalnymi trasami tylko do przystanku Orlen Arena 02 (na ul. Batalionów Chłopskich), tam koniec trasy; z tego samego przystanku w kierunku Cm. Komunalnego (i Brochocina) odjeżdżać będą autobusy linii x24 (ok. 5 min. po przyjeździe linii 24);
 • odjazdy autobusów linii x24 z przystanku Orlen Arena 02 w kierunku Cm. Komunalnego:
  • w dni powszednie (8, 9, 10, 13 i 14 listopada): 9:48, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48 (do Brochocina), 14:48 (do Brochocina), 15:48 (do Brochocina);
  • w dniach 11 i 12 listopada: 9:55, 10:55 (do Brochocina), 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55;
 • w kierunku Podolszyc / Św. Huberta autobusy linii 4 i 24 rozpoczną trasę na przystanku Orlen Arena 01 (na ul. Batalionów Chłopskich w stronę Skarpy); z Cm. Komunalnego do przystanku Orlen Arena 01 kursować będą autobusy linii x24 (dojazd do Orlen Areny ok. 8 min. przed odjazdem linii 24 w kierunku Podolszyc);
 • odjazdy autobusów linii x24 z przystanku Cm. Komunalny w kierunku Orlen Areny:
  • w dni powszednie (8, 9, 10, 13 i 14 listopada): 9:51, 10:51, 11:46, 12:51, 13:46, 14:51, 15:51 (z Brochocina: 14:45, 15:45);
  • w dniach 11 i 12 listopada: 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02 (z Brochocina: 11:56);
 • autobusy linii 4 kursować będą tylko na trasie Św. Huberta – Orlen Arena bez skomunikowania z linią x24;
 • przed godziną 9 i po godzinie 17 dojazd na Cm. Komunalny (i do / z Brochocina) liniami 4 i 24 bez zmian.

ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY LINII x24