W związku z przebudową ulicy Bielskiej czasowo zawieszone zostało funkcjonowanie przystanków Cm. Komunalny 01 i 02 (przystanki po obydwu stronach ul. Bielskiej przy przejeździe kolejowym). Autobusy zatrzymywać się będą przy przystankach zastępczych ustawionych na ulicach Bielskiej i Sierpeckiej.

Autobusy linii 4, 15 i 24:

  • jadące w kierunku cmentarza zatrzymywać się będą dopiero na pętli;
  • jadące w kierunku centrum zatrzymywać się będą przy przystanku zastępczym na ul. Bielskiej ok. 50 m przed skrzyżowaniem z ul. Sierpecką.

Autobusy linii 110 i 112:

  • jadące w kierunku Bronowa-Zalesia / Lelic / Bielska zatrzymywać się będą przy przystanku zastępczym na ulicy Bielskiej za pętlą;
  • jadące w kierunku centrum zatrzymywać się będą przy przystanku zastępczym na ul. Bielskiej ok. 50 m przed skrzyżowaniem z ul. Sierpecką.

Autobusy linii 111:

  • jadące w kierunku Starych Proboszczewic zatrzymywać się będą przy przystanku zastępczym na ul. Sierpeckiej za przejazdem kolejowym;
  • jadące w kierunku centrum zatrzymywać się będą przy przystanku zastępczym na ul. Sierpeckiej ok. 100 m przed przejazdem kolejowym.