Komunikacja Miejska –Płock Sp. z o.o. poszukuje najemcy pomieszczeń o powierzchni 45m2, na działalność gastronomiczną, w budynku KM-Płock Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 17. Oferty dotyczące wynajmu przedmiotowych pomieszczeń prosimy składać do sekretariatu Spółki przy ul. Przemysłowej 17 w Płocku lub e-mailowo na adres sekratriat@kmplock.eu w terminie do dnia 10.10.2017.

Kontakt w sprawie: Dział Utrzymania Infrastruktury tel. 24 367-51-32 w godz. 7:00-15:00