Dla tych, którzy tylko z roztargnienia zapomnieli skasować bilet, mamy dobre wieści. Od 1 maja 2017 r. jeśli uregulujecie „mandat” w ciągu 3 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty zapłacicie tylko połowę, czyli 140 zł. W przypadku opłacenia „mandatu” w ciągu 4-7 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty, obniżymy go o 30 proc.

Mamy 112 autobusów miejskich, a niedługo nasz tabor powiększy się o dwa nowe pojazdy marki Solaris. Prawie 90 procent naszego taboru to autobusy niskopodłogowe. Większość wyposażona w monitoring, ciepłe guziki, we wszystkich jest przycisk alarmowy. Na bieżąco staramy się wyszukiwać i wprowadzać nowe rozwiązania, które ułatwią Wam korzystanie z komunikacji miejskiej. Dlatego m.in. kupujemy biletomaty stacjonarne, udostępniamy kolejne aplikacje mobilne (myBUS – dzięki której co do minuty wiemy kiedy nasz autobus podjedzie na przystanek,  a także aplikacje do zakupu biletów: Mobilet i SkyCash).

Rocznie przewozimy ponad 20 mln pasażerów. To tak jakbyśmy chociaż raz przewieźli każdego mieszkańca Nowego Yorku, czy Meksyku. Wiemy, że podróż z nami, a nie autem to Wasz świadomy wybór. Nie raz udowodniliście nam, że jesteście „eko” i nie chcecie smogu w mieście, dlatego wybieracie komunikację miejską.

Dziś chcemy Wam podziękować, że jesteście z nami i kasujecie bilety. Bo każdy skasowany bilet przybliża nas do kolejnego nowego autobusu.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie każdy nasz pasażer skasował bilet. W ubiegłym roku wystawiliśmy 5,5 tys. wezwań do opłaty dodatkowej, wynosi ona 280 zł. Nie chcemy wnikać jakie były powody jazdy na gapę. Dla tych, którzy tylko z roztargnienia zapomnieli o bilecie, mamy dobre wieści. Od 1 maja jeśli uregulujecie „mandat” w ciągu 3 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty zapłacicie tylko połowę, czyli 140 zł. W przypadku opłacenia „mandatu” w ciągu 4-7 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty, obniżymy go o 30 proc.

 

OPŁATY DODATKOWE I MANIPULACYJNE

  • Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi 280,00 zł.
  • Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wynosi 112,00 zł.
  • Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków wynosi 56,00 zł.

Powyższe opłaty dodatkowe zostaną obniżone o:

  • 50% w przypadku uiszczenia ich u kontrolera w autobusie lub w ciągu 3 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty w kasie lub na konto firmy wystawiającej wezwanie,
  • 30% w przypadku uiszczenia ich w ciągu 4-7 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty w kasie lub na konto firmy wystawiającej wezwanie.

Dodatkowo:

  • Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wynosi 420,00 zł.
  • Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej, w przypadku okazania w siedzibie firmy wystawiającej wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni liczonych od daty jego wystawienia ważnego biletu na przejazd, którego nie miał podczas przejazdu, wynosi 28,00 zł.
  • Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej, w przypadku okazania w siedzibie firmy wystawiającej wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni liczonych od daty jego wystawienia ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, wynosi 11,20 zł.

WZORY IDENTYFIKATORÓW KONTROLERÓW