Od soboty 7 stycznia wprowadzamy zmiany numeracji linii podmiejskich. I tak 1 teraz będzie 110, 5 zamieniamy na 102, a 34 na 120 (patrz tabela!)  Jest to pierwszy etap zmian. Pozostałe linie podmiejskie zmienią numerację do końca roku 2017.

Dlaczego to robimy?

W wielu miastach numery linii ułatwiają korzystanie z komunikacji miejskiej. Sam numer podpowiada nam np. z jaką częstotliwością lub w jakich porach dnia czy tygodnia kursują pojazdy danej linii, jaki jest jej charakter (zwykła, pospieszna) itd. Z reguły linie o najwyższej częstotliwości kursowania otrzymują najniższe numery. Również linie podmiejskie, ze względu na swój charakter (zazwyczaj nieregularne kursy, zintensyfikowane w szczytach przewozowych) otrzymują numery z innego zakresu niż pozostałe linie miejskie kursujące z regularną częstotliwością przez cały dzień.

W Płocku przez lata numery linii nadawane były „po kolei”, bez podziału na linie miejskie i podmiejskie. W efekcie tego np. numer 1, który wskazywałby na linię o charakterze podstawowym dla całej sieci, otrzymała linia podmiejska do Bronowo – Zalesia. Za to jedna z najważniejszych linii, która cieszy się największą popularnością wśród mieszkańców Płocka, ma numer 19.

Zmiana numeracji uporządkuje i zwiększy przejrzystości naszej sieci komunikacyjnej.

Dlaczego nowe numery będą zupełnie inne od dotychczasowych, a nie np. wyższe o 100 (czyli np. 105 zamiast 5, 121 zamiast 21)?

Aby cały układ linii podmiejskich był bardziej czytelny. Zdecydowaliśmy się na podzielenie ich zgodnie z kierunkiem jazdy. Począwszy od kierunku północno-zachodniego kolejne kierunki otrzymywać będą wyższe numery zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy raz zastosowaliśmy taki podział w przypadku linii skierowanych do gminy Słupno. Otrzymały one numery 130, 131 i 132 (zamiast dotychczasowych 12, 25, 27 itd.). Dzięki takiej zmianie jeszcze łatwiej będzie zorientować się w sieci linii podmiejskich.

Numery z zakresu 100 – 105 otrzymają linie skierowane do gminy Stara Biała ulicami Dobrzyńską i Zglenickiego. Kursujące ulicą Zglenickiego w kierunku Białej linie 11, 16 i 5 otrzymają kolejno numery 100, 101 i 102; numery 103 i 104 otrzymają linie kursujące przez Maszewo Duże (linia 17 otrzyma numer 103, a linia 18 numer 104). Z kolei linia 23 otrzyma numer 105. Numery z zakresu 110 – 112 otrzymają autobusy zmierzające ulicą Bielską, a więc numer 110 otrzyma dotychczasowa linia 1, numer 111 otrzyma linia 6, a numer 112 linia 9. Numer 120 otrzyma linia 34 skierowana do gminy Radzanowo. Numery z zakresu 130 – 132 noszą już linie skierowane do gminy Słupno. Do gminy Gąbin jeździć będą autobusy linii 140 (zamiast 21), a do gminy Nowy Duninów linii 160 (zamiast 8).

Podwyższenie numerów o 100 z pewnością ułatwiłoby odnalezienie właściwego numeru w pierwszym okresie obowiązywania nowej numeracji, lecz w dłuższej perspektywie rezultat  tej zmiany byłby tylko częściowy.

Czy wraz z numerem zmieni się również trasa linii?

Nie, wszystkie dotychczasowe trasy linii pozostaną niezmienione. Zmieni się tylko ich numer.