Od 16. 07. 2016 r. zmianie ulegnie tymczasowy rozkład jazdy linii 2 na dni powszednie. Kursy o godz. 16:34 i 18:42 z Winiar zostaną wydłużone do pętli Tokary przez przystanki OD Złote Piaski i OD Oaza. W kierunku Winiar autobusy linii 2 odjeżdżać będą z Tokar o godz. 17:32 i 19:40 (również pojadą przez przystanki OD Oaza i OD Złote Piaski).

 Z przystanku OD Złote Piaski w kierunku Radziwia, centrum i Winiar autobusy linii 2 w dni powszednie odjeżdżać będą więc dodatkowo w godz. 17:35 i 19:43. Zapewnione zostanie skomunikowanie z tymi kursami autobusem linii zastępczej z przystanku OD Nadwiślański (odjazdy z przystanku OD Nadwiślański w godz. 17:31 i 19:39).

 Nowe rozkłady jazdy linii 2 i linii zastępczej do przystanku OD Nadwiślański zostały już zamieszczone na przystankach oraz na naszej stronie internetowej.