W związku z zamknięciem dla ruchu odcinka ul. Dobrzykowskiej od skrzyżowania z ul. Krakówka do końca zabudowań os. Radziwie od środy 29 czerwca 2016 r. od pierwszych kursów porannych do odwołania (prace zaplanowano do końca listopada br.) zmianie ulegną trasy i rozkłady jazdy linii 2 i 21, uruchomiona zostanie linia komunikacji zastępczej x2. Rozkłady jazdy obowiązujące w czasie objazdu – linia 2, linia 21, linia x2.

Tymczasowe rozkłady jazdy obowiązujące od 29. 06. 2016 r.:
– linia 2 – tabelaryczny (powszedni, sobota, niedziela), tabliczki przystankowe (kierunek Cicha / Tokary / Armii Krajowej, kierunek Winiary);
– linia 21tabelaryczny, tabliczki przystankowe (kierunek Gąbin, kierunek Dworzec kolejowy);
– linia x2tabelaryczny, tabliczki przystankowe (kierunek Cicha, kierunek Tokary).

Autobusy linii 2 w drodze z centrum dojadą wszystkimi kursami do przystanku Cicha, wybrane kursy z przystanku Cicha przejadą dalej do przystanków OD Złote Piaski (przystanek tymczasowy na placu przy wejściu do OD), OD Oaza, Tokary i Armii Krajowej, gdzie zakończą trasę (na przystanku w kierunku centrum). W kierunku Winiar autobusy na wybranych kursach rozpoczną trasę na przystanku Armii Krajowej (w kierunku centrum), następnie przejadą przez przystanki Tokary, OD Oaza i OD Złote Piaski (przystanek tymczasowy) do przystanku Cicha (na ul. Cichej), gdzie powrócą na stałą trasę.

W czasie trwania objazdu na całej trasie zawieszone zostaną kursy:
– w dni powszednie o godz. 4:51 z Winiar do Tokar;
– w soboty i niedziele o godz. 5:20 z Winiar do Tokar;
– we wszystkie dni tygodnia o godz. 23:04 z Tokar do przystanku Jachowicza.
Jednocześnie z Tokar na Podolszyce (na przystanek Armii Krajowej) wydłużony zostanie kurs:
– w dni powszednie i soboty o godz. 22:38 ze Skarpy;
– w niedziele o godz. 22:34 z Winiar.
Dodatkowo autobusy linii 2 wyjadą z przystanku Armii Krajowej w kierunku Tokar, OD Złote Piaski, Radziwia i centrum:
– w dni powszednie o godz. 5:00;
– w soboty i niedziele o godz. 5:32.

Autobusy linii 21 kursować będą trasą objazdową przez most Solidarności z pominięciem Radziwia (na Podolszycach w obydwu kierunkach zatrzymają się tylko na przystanku Popiełuszki). Dwa wieczorne kursy w stronę Dworca kolejowego zostaną skierowane przez przystanki OD Oaza i OD Złote Piaski (przystanek tymczasowy na placu przy wejściu do OD).

W czasie trwania objazdu zawieszone zostaną kursy w dni powszednie o godz. 5:14 z Jachowicza do Dobrzykowa i o godz. 5:41 z Dobrzykowa.

Autobusy linii x2 wyjadą z pętli Tokary i przez przystanki OD Oaza, OD Złote Piaski, Radziwie, straż, Portowa i rondo Lajourdie dojadą do ul. Cichej. Z ul. Cichej przejadą do przystanków OD Złote Piaski, OD Oaza i Tokary. Rozkład jazdy linii x2 został dostosowany do odjazdów i przyjazdów linii 2 w celu umożliwienia przesiadki na przystanku Radziwie, straż (w kierunku centrum) i Cicha (w kierunku Tokar).

Na przystankach oraz na naszej stronie internetowej zamieszczone będą szczegółowe rozkłady jazdy linii 2, x2 i 21 obowiązujące w czasie objazdu.