Informujemy, że zaczęła funkcjonować strona internetowa Strefy Płatnego Parkowania http://spp.kmplock.eu/, na której dostępne są wszystkie niezbędne informacje dotyczące SPP, m.in. mapa strefy z podziałem na podstrefy, wykaz dróg publicznych objętych SPP, informacje na temat cen i czasu parkowania, abonamentów, a także regulamin SPP wprowadzony przez Radę Miasta w Uchwale nr 280/XV/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Na stronie dostępny jest również wniosek na abonament, który wystarczy pobrać, a następnie dostarczyć do biura SPP. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami nowo powstającej Strefy Płatnego Parkowania http://spp.kmplock.eu/ .