Od 1 września wszystkie autobusy kończące trasę na dworcu Jachowicza dojeżdżać będą do dworca kolejowego mieszczącego się przy ul. Chopina. Autobusy linii 1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23 pojadą al. Jachowicza i dalej ulicą Dworcową, natomiast linie dojeżdżające od strony wschodniej miasta, tj. 12, 25, 27, 28 i 30 pojadą al. Jachowicza, a następnie ulicami Bielską i Mickiewicza do dworca kolejowego.

Wszystkie linie obecnie wyjeżdżające z dworca Jachowicza po 1 września w okolicy skrzyżowania al. Jachowicza z ul. Bielską zatrzymywać się będą również na tych samych przystankach, jak to było dotychczas.

Wprowadzone zmiany poprawią bezpośrednie połączenie dworca kolejowego z centrum, Starym Miastem, Skarpą oraz miejscowościami w gminach ościennych. Mieszkańcy Radziwia uzyskają bezpośrednie połączenia przez linie 8, 13 i 21 z nowym dworcem kolejowym i osiedlem Dworcowa. Kolejne korzyści wynikające z przeniesienia węzła dla linii podmiejskich, to wydłużenie ich tras i dostępność do wszystkich przystanków w okolicach al. Jachowicza, ulicy Pięknej, Jagiellonki oraz Stanisławówki. Lepsze skomunikowanie uzyska również osiedle Dworcowa.

Szczegółowe informacje i rozkłady jazdy zamieszczane są sukcesywnie na przystankach, a na naszej stronie internetowej www.kmplock.eu, już można zapoznać się nowymi rozkładami jazdy.

W związku z trwającymi objazdami autobusy będą jeździły po obowiązujących trasach objazdowych. Informacja na ten temat zostanie podana w oddzielnych komunikatach.