Komunikacja Miejska –Płocka Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi na terenie stacji paliw w dniach 21-22.02.2015r. nastąpi zmiana w organizacyjna związana z tankowaniem pojazdów.

Prawy pas stacji paliw (dystrybutory nr  1 i 3) będzie przeznaczony do tankowania zarówno oleju napędowego jak i benzyny. Wzdłuż częściowo zamkniętego lewego pasa (dystrybutory nr 2 i 4), w obrębie tymczasowo wyznaczonych stanowisk, będzie możliwość tankowania wyłącznie oleju napędowego poprzez wydłużone węże paliwowe. Nie będzie możliwości zatankowania benzyny z dystrybutorów nr 2 i 4 od strony lewego pasa.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.