Od 2 marca 2015 r. dojdzie do wydłużenia dwóch kursów linii 8 (wykonywanych tylko w dni nauki szkolnej) z Nowego Duninowa przez Karolewo do Nowej Wsi w gminie Nowy Duninów – nowy odcinek trasy znajduje się w strefie taryfowej B.

W związku z tym zmianie ulegnie również rozkład jazdy linii 8:

  • kurs z Jachowicza o godz. 6:03 (wykonywany tylko w dni nauki szkolnej) zostanie przyspieszony na godz. 5:48 i wydłużony do Nowej Wsi (odjazd z Nowej Wsi do Płocka o godz. 6:34, godzina odjazdu z Nowego Duninowa nie ulegnie zmianie);
  • kurs z Jachowicza o godz. 14:43 (wykonywany tylko w dni nauki szkolnej) zostanie wydłużony do Nowej Wsi, a w związku z tym odjazd z Nowego Duninowa do Płocka zostanie opóźniony z godz. 15:32 na 15:47 (z Nowej Wsi o 15:41).

Pozostałe kursy wykonywane będą wg dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy.

Nowe rozkłady jazdy zostaną wkrótce umieszczone na przystankach oraz na naszej stronie internetowej.