Pierwszy dzień lutego to ważna data dla pracowników Komunikacji Miejskiej. 1 lutego 1960 roku powołana została Miejska Komunikacja Autobusowa, protoplasta dzisiejszej Komunikacji Miejskiej w Płocku. Początki firmy były skromne: cztery linie obsługiwane ośmioautobusową flotą marki SAN H 01, przez 16 kierowców, 16 kontrolerów, 4 monterów warsztatowych, 3 kontrolerów ruchu i 9 pracowników administracyjnych. Zajezdnia usytuowana była na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta, przy ulicy Dobrzyńskiej. Koleje losu sprawiały, że firma zmieniała swoją siedzibę jeszcze dwukrotnie, najpierw na ul. Bieruta (obecnie Misjonarska) i docelowo na ul. Przemysłową.

km002 km001 5

Ciepłe wspomnienia naszych pracowników przywołują lata ciężkiej pracy, niekiedy w warunkach wręcz prymitywnych.  Najstarsi kierowcy wspominają zimy, które nie były tak łagodne, jak w ostatnich latach, a autobusy musiały wyjechać w miasto. Uruchomienie w takich warunkach pojazdu okazywało się nie lada sztuką. Dyżurujący pracownicy w nocy, podgrzewali podwozia autobusów, by nie zamarzały. Do dziś na terenie zajezdni znajdują się już zaasfaltowane specjalne kanały, których zadaniem było rozprowadzanie ciepła pod autobusy. Autobusy nie były ogrzewane, siarczyste mrozy nie były łatwe do zniesienia, dlatego kierowcy otrzymywali służbowe kożuchy, w których prowadzili pojazdy. Każdego z kierowców i kontrolerów obowiązywał służbowy ubiór, na który składał się szary, krótki mundur, szare spodnie, koszula i czapka.

Praca lekka nie była, ale życzliwość ludzi była wielka. Zdarzało się, że podczas wykonywanego kursu autobus nie chciał ruszyć z przystanku, dla naszych pasażerów nie było rzeczy niemożliwych, wysiadali, wypychali autobus, do momentu, aż silnik ponownie zaczynał pracować i dalej kontynuował jazdę.

4 1

Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, to czas niepokoju i niezadowolenia społecznego w całym kraju, które również udzieliło się pracownikom płockiej komunikacji. Załoga MPK solidaryzując się z pracownikami innych zakładów, dwukrotnie  strajkowała, po raz pierwszy w roku 1980 w dniach od 8 do 23 września, po raz drugi w roku 1989 w dniach od 24 lutego do 16 marca – ten strajk został uznany za najdłuższy strajk okupacyjny w historii zakładu. Działania te wniosły znaczący wkład w rodzące się wówczas przemiany demokratyczne.

strajk1 strajk5 strajk8
strajk6 strajk2 strajk4
strajk9 2 strajk10

Z roku na rok wzrastały potrzeby przewozowe mieszkańców Płocka, co wymuszało rozwój przedsiębiorstwa. W roku 1989 tabor liczył 155 autobusów i była to największa ilość autobusów w historii firmy.

jelcze2

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się proces restrukturyzacji, w styczniu 1991 roku firmę przekształcono w zakład budżetowy o nazwie Zakład Komunikacji Miejskiej. W wyniku dalszych przemian w kwietniu 1998 roku powstała, dotychczas funkcjonująca forma organizacyjno-prawna – jednoosobowa spółka Skarbu Gminy o nazwie Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Przez ostatnie lata Spółka była zarządzana naprzemiennie jedno lub dwuosobowo.

W październiku 2006 roku KM-Płock otwiera pierwszą w Płocku samoobsługową stację paliw, której głównym założeniem było zrewolucjonizowanie rynku paliw w Płocku.

100_2605

Po 55 latach funkcjonowania firmy można powiedzieć, że płocka komunikacja miejska poczyniła milowy krok w zakresie rozwoju transportu publicznego. W roku 2012 wdrożono nowy układ komunikacyjny miasta. Nowa siatka połączeń została dopasowana do potrzeb pasażerów, tym samym zmiana ta przyczyniła się do ponad 15%  wzrostu korzystających z komunikacji miejskiej w naszym mieście.

W latach 2012 – 2013 dzięki pozyskanym środkom unijnym zakupiono 22 nowe, klimatyzowane autobusy marki Solaris, wszystkie wyposażone w monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Cały tabor autobusowy został wyposażony w automaty biletowe z możliwością płatności zarówno gotówkowej, jak i zbliżeniową kartą płatniczą.

IMG_5108

Latem 2014 roku Urząd Miasta Płocka przekazał Spółce nowoczesny pojazd techniczny, który zastąpił stary, wysłużony, przerobiony z ikarusa pojazd.

pogot

Jesienią tego roku na ulicach Płocka stare przystanki zostały zastąpione nowoczesnymi wiatami przystankowymi, wyposażonymi w tablice elektroniczne z dynamiczną informacją pasażerską. Wdrożone innowacyjne rozwiązania pozycjonują Spółkę w czołówce miejskich firm komunikacyjnych.

wiaty4

Po 55 latach funkcjonowania firmy, przyszedł czas na modernizację zajezdni, która pamięta jeszcze koniec lat sześćdziesiątych. W maju tego roku planowane jest ukończenie prac związanych z budową nowej hali obsługowo naprawczej, w której znajdzie się m.in. myjnia samochodowa, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oraz pomieszczenia warsztatowe.

DSCF9221 DSCF9213 DSCF9169
DSC01020 DSC00912 hala

W Spółce działają obecnie trzy związki zawodowe:

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
  • Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP
  • Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Pracownicy rozwijają swoje sportowe pasje w sekcji halowej piłki nożnej. Drużyna KM-Płock bierze aktywny udział w wielu turniejach lokalnych i ogólnopolskich. Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. trzykrotnie była organizatorem Mistrzostw Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM (2002r, 2007r. i 2014r.), w których udział biorą przedstawiciele zakładów komunikacyjnych w Polsce. Spotkania takie są doskonałą okazją do sportowej rywalizacji oraz do integracji pracowników.

IMG_3282 IMG_3276

Aktualny stan zatrudnienia to 379 pracowników, trzon główny wśród pracowników stanowią kierowcy – 212 osoby, w tym 13 kobiet. W grupie obsługi technicznej zatrudnionych jest 100 osób, a administracyjnej 67. W Spółce przywiązuje się dużą wagę do rozwoju kapitału ludzkiego, pracownicy uczestniczą w licznych szkoleniach, kształtujących ich osobowość oraz podnoszących kwalifikacje.

Pracownicy KM-Płock dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu Spółka postrzegana jest przez pasażerów jako nowoczesna, profesjonalna, przyjazna i budząca zaufanie wśród mieszkańców Płocka i gmin ościennych.

Aktualnie tabor autobusowy Spółki stanowi 110 autobusów miejskich i 3 turystyczne.

Uroczystą okazją do świętowania 55 rocznicy powstania płockiej komunikacji będzie oddanie do użytku budującej się hali obsługowo-naprawczej znajdującej się na terenie zajezdni, ale już dziś zapraszamy wszystkich do wspominania i dzielenia się ciekawymi historiami, zdjęciami związanymi z funkcjonowaniem firmy i przesyłanie pod adres: anna.kicinska@kmplock.eu lub pocztą: ul. Przemysłowa 17, 09 400 Płock. Wszystkie przesłane nam historie i zdarzenia udostępnimy w specjalnie opracowanej publikacji, a ich autorzy otrzymają od nas nagrody niespodzianki związane z komunikacją miejską w Płocku.

8