Kolejne siedem nowych autobusów, wyposażonych w system informacji pasażerskiej oraz dwadzieścia nowych wiat przystankowych posiadających innowacyjne elektroniczne tablice informacyjne pokazujące aktualne położenie autobusu podczas wykonywanej trasy – to nowości, z których płocczanie będą mogli korzystać od maja przyszłego roku. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzymała ponad 8,2 mln zł unijnego dofinansowania. Dziś w ratuszu w tej sprawie umowę podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik  oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płockujest już drugim projektem, dzięki któremu możliwe jest odnowienie taboru autobusowego płockiej komunikacji publicznej.

Siedem nowych autobusów przystosowanych będzie do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pojazdy będą niskopodłogowe, ze wszystkimi wejściami bezstopniowymi, wyposażone w systemy informacji dźwiękowej dla niedowidzących i niewidomych.  Autobusy będą też spełniać europejskie normy emisji zanieczyszczeń, co podkreślał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Takie działanie wpisuje się w politykę unijną promującą gospodarkę niskoemisyjną i dbałość o czystość powietrza. Gratuluję władzom miasta, tego, że Płock wykorzystuje środki unijne coraz lepiej – mówił marszałek Struzik.

Szczegóły projektu, którego realizacja zakończy się w maju 2014 roku,  przedstawił prezydent Nowakowski. – Oprócz nowoczesnych autobusów zawiera on także instalację elektronicznej i zmieniającej się w zależności od natężenia ruchu informacji o kursowaniu autobusów oraz 20 nowych wiat przystankowych – wyjaśniał prezydent.

Dofinansowanie ze środków unijnych obejmie również zakup pogotowia technicznego zasilanego silnikiem zasilanym napędem olejowym. Pojazd wyposażony będzie w manualną, zsynchronizowaną skrzynię biegów. Ponadto posiadać będzie system kół zapasowych, stół warsztatowy, wyciągarkę, gniazda awaryjnego uruchamiania autobusu.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Działanie: 5.1 Transport miejski

Tytuł projektu: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

Wnioskodawca: Gmina-Miasto Płock

 

Całkowita wartość projektu: 9 769 999,57 PLN

Poziom dofinansowania : 85% kosztów kwalifikowalnych

Kwota  dofinansowania: 8 295 999,64 PLN